Sunday, June 16, 2024
Latest:

Day: 14/05/2024

ประชาสัมพันธ์

CMDF-ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดแคมเปญ “Money Syndromes รู้ทันโรคทรัพย์วาย เสริมภูมิการลงทุน”

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญ“Money Syndromes รู้ทันโรคทรัพย์วาย เสริมภูมิการลงทุน”รณรงค์แนวคิดวางแผนการเงิน ปลูกฝังมุมมองให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ว่าการลงทุนเป็นเรื่องใกล้ตัวควรเริ่มตั้งแต่อายุน้อย โดยแคมเปญมุ่งเน้นการทำความเข้าใจเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านการเงินและการทำความเข้าใจเรื่องการลงทุนในตลาดทุนเพื่อต่อยอดเงินออม ผ่านแคมเปญการตลาดครบวงจร ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาได้ร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

Read More
ประชาสัมพันธ์

ประชาสังคมภาคใต้ ห่วงนโยบายเพิ่มพื้นที่น้ำเมา – กาสิโน หวั่นกระทบกับประชาชน 

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ที่ โรงแรมปุระนคร จ.นครศรีธรรมราช ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนภาคใต้ ร่วมกับ สภาประชาชนภาคใต้ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนภาคใต้ เครือข่ายรักษ์พะโต๊ะ-ระนอง เครือข่าย save นาบอน ศูนย์สร้างจิตสำนึกนิเวศน์วิทยา เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน – ตอนล่าง

Read More
การศึกษา-ไอที

นิเทศรังสิตชวน Gen-Z คิดเปลี่ยนโลกเพื่อความยั่งยืน

          ประเด็นสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมชุมชนนับเป็นเรื่องที่องค์กรทุกภาคส่วนให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ จึงได้จัดโครงการบูรณาการวิชาชีพนิเทศศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมชุมชนขึ้น โดยหวังเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมชุมชนร่วมกัน ผศ.ดร.สำราญ แสงเดือนฉาย หัวหน้าสาขามัลติมีเดีย วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ดูแลการจัดกิจกรรม กล่าวว่า เป้าหมายของโครงการนี้มาจากแนวคิดของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ของความเป็นนักสื่อสารที่มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ จึงนำมาสู่การออกแบบการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาเกิดเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่มาจากการลงมือทำโครงงาน โดยการนำโจทย์จริงจากองค์กรภายนอก คือ The Farm Concept

Read More
การศึกษา-ไอที

อธิการบดี ม.รังสิต ชูวิสัยทัศน์

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ชูวิสัยทัศน์และแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย เน้นให้ความสำคัญเเละมุ่งมั่นพัฒนาทั้งด้านกายภาพ จิตใจ และพื้นที่การเรียนรู้ เพื่อนักศึกษาที่เป็นหัวใจของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ภายในงานประชุมบุคลากรประจำปี 2567 และในโอกาส 40 ปีมหาวิทยารังสิต ณ อาคารนันทนาการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยรังสิต             ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์

Read More