Sunday, June 16, 2024
Latest:
ภาคประชาสังคมสุราษฎร์ ระดมความเห็นสรุป 5 ข้อยื่น สส.พิพิธ และกรรมาธิการ เขียนกฎหมายคุมน้ำเมาเห็นการสุขภาพสังคม
ประชาสัมพันธ์

ภาคประชาสังคมสุราษฎร์ ระดมความเห็นสรุป 5 ข้อยื่น สส.พิพิธ และกรรมาธิการ เขียนกฎหมายคุมน้ำเมาเห็นการสุขภาพสังคม

นักวิจัย สจล. คว้ารางวัลนวัตกรรม ระดับนานาชาติผลงานเม็ดดินคุณสมบัติพิเศษเสริมธาตุอาหาร เพิ่มความชุ่มชื้นพืช ตอบโจทย์การปลูกพืชแบบยั่งยืน  
การศึกษา-ไอที

นักวิจัย สจล. คว้ารางวัลนวัตกรรม ระดับนานาชาติผลงานเม็ดดินคุณสมบัติพิเศษเสริมธาตุอาหาร เพิ่มความชุ่มชื้นพืช ตอบโจทย์การปลูกพืชแบบยั่งยืน  

สพฐ.หนุน สสส. เครือข่ายงดเหล้า เปิดประตูบูรณาการโรงเรียนคำพ่อสอน ลงนาม MOU 5 เขตพื้นที่การศึกษา 5ศูนย์การเรียนรู้ ร่วมพัฒนา“เขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบโรงเรียนคำพ่อสอน”
ประชาสัมพันธ์

สพฐ.หนุน สสส. เครือข่ายงดเหล้า เปิดประตูบูรณาการโรงเรียนคำพ่อสอน ลงนาม MOU 5 เขตพื้นที่การศึกษา 5ศูนย์การเรียนรู้ ร่วมพัฒนา“เขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบโรงเรียนคำพ่อสอน”

ประชุมวิชาการฟิสิกส์สยาม ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567
การศึกษา-ไอที

ประชุมวิชาการฟิสิกส์สยาม ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567