Author: admin

การศึกษา-ไอที

สจล. แสดงวิสัยทัศน์ ในงาน KMITL TEAM Meet and TALK ปีที่ 2  ชู ค่านิยมองค์กร “FIGHT”  ขับเคลื่อนสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมระดับโลก

อธิการบดี รองอธิการบดี ผอ.หน่วยงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงาน KMITL TEAM Meet and TALK ปีที่ 2 ถึงแนวนโยบายการบริหารงานเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็น The World Master of Innovation หรือ “ผู้นำนวัตกรรมระดับโลก”

Read More
การศึกษา-ไอที

ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดค่ายภาษาจีนนานาชาติรังสิต ครั้งที่ 1

          สาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมด้วย ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างประเทศ (CLEC) กระทรวงศึกษาธิการจีน จัดกิจกรรมค่ายภาษาจีนนานาชาติรังสิต ครั้งที่ 1 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมฉลองวันภาษาจีนโลก เพื่อเป็นการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีนไทย และยังเป็นการสานสัมพันธ์ แบ่งปันประสบการณ์ด้านการเรียน และการทำกิจกรรมระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมที่นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทั้งด้านศาสตร์ และศิลป์ อาทิ

Read More
การศึกษา-ไอที

นศ.คณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต จัดกิจกรรมการแสดงผลงานรายวิชาแผนธุรกิจ ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ศรีสมาน

               คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต นำทีมนักศึกษาร่วมกับศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ศรีสมาน จัดกิจกรรม การแสดงผลงานรายวิชาแผนธุรกิจ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 14 บูธ 14 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานและเปิดประสบการณ์การสร้างธุรกิจเพื่อต่อยอดในอนาคต ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2567 ณ โรบินสัน

Read More
การศึกษา-ไอที

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.รังสิต เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) M.N.S. (Adult and Gerontological Nursing) โดยเปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นการเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนในชั้นเรียน สามารถฝึกปฏิบัติในหน่วยงานของนักศึกษา  จำนวน 36 หน่วยกิต โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่เรียน สามารถสำเร็จการศึกษาใน 2 ถึง

Read More
ประชาสัมพันธ์

ตัวแทนครูทั่วประเทศยื่นหนังสือร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลแก้ไขปัญหา 6 เรื่องใหญ่

นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนฝ่ายรัฐบาลรับหนังสือร้องทุกข์จากตัวแทนครูทั่วประเทศกว่า 100 คน โดยอยากจะให้ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ครู, ปัญหาจากเขตพื้นที่การศึกษา, ปัญหาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู, ปัญหาจากบัตรเครดิต/บัตรเงินสด, ปัญหาจากหนี้นอกระบบ/ครูปลิดชีพ และปัญหาจากเหตุถูกฟ้อง อายัดขาย ล้มละลายเพื่อให้ทางรัฐบาลช่วยขับเคลื่อนและมีมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ ณ ห้องประชุม บ้านพิษณุโลก #รับเรื่องร้องทุกข์ #ที่ปรึกษานายก #รัฐบาล

Read More
การศึกษา-ไอที

สจล. เตรียมเปิดบ้านครั้งยิ่งใหญ่ KMITL Open House 2024 Digital Life & Smart Campusพบทุกหลักสูตรที่งาน Dek-D’s TCAS Fair

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เชิญผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมชมงานเปิดบ้านครั้งยิ่งใหญ่ KMITL Open House 2024 Digital Life & Smart Campus เปิดรายละเอียดทุกหลักสูตรจากคณะ/ วิทยาลัย/ วิทยาเขต ที่งาน Dek-D’s

Read More
การศึกษา-ไอที

สถาบันจีน-ไทย ม.รังสิต จัดสัมมนาเรื่อง “โอกาส การค้า และการลงทุนของบริษัทจีนในไทย”

          สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนา เรื่อง “โอกาส การค้า และการลงทุนของบริษัทจีนในไทย” ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และผู้อำนวยการ สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ ยังมีการสัมมนาวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากคุณวรรณา  ลอลือเลิศ ประธานกรรมการบริหาร นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง และ MR.Zhang  Jiasi  – Executive

Read More
CSR

มูลนิธิศรีธรรมราชา ส่งมอบตึกสงฆ์อาพาธขนาด 114 เตียง ให้แก่ม.วลัยลักษณ์

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีเป็นประธานในพิธีส่งมอบตึกสงฆ์อาพาธศรีธรรมราชา สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2567  โดยมีนายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ประธานกรรมการมูลนิธิศรีธรรมราชา เป็นผู้ส่งมอบแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้รับมอบ และมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมผู้ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสร้างตึกสงฆ์อาพาธแห่งนี้

Read More
CSR

ธนชาตประกันภัย ส่งมอบกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเทศกาลสงกรานต์ 2567 ทั่วประเทศ

นายสุวัฒน์ ระดมสุทธิกุล ที่ปรึกษา บมจ.ธนชาตประกันภัย ในฐานะภาคีเครือข่ายรณรงค์และลดอุบัติเหตุบนถนน มอบกระเช้าของขวัญแก่  นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งต่อกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ทุกจุดบริการประชาชนของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ทั่วประเทศ พร้อมย้ำบทบาทตัวแทนภาคเอกชนมุ่งเดินหน้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนมาตรการสร้างความปลอดภัยทางถนน ลดความเสี่ยงและความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนถนนสายรองทั่วประเทศ นายสุวัฒน์ ระดมสุทธิกุล ที่ปรึกษา

Read More
ประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร RML ให้การต้อนรับนายกฯ นิวซีแลนด์ เยี่ยมชม ‘OCC’ โครงการอาคารสำนักงานลักชัวรี่ Grade A+ ชื่อดังของบริษัทฯ

คณะผู้บริหาร RML นำโดย เบร็นตัน จัสติน มอเรลโล (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กฤษณ์ ณรงค์เดช (ที่ 2 จากขวา) และ กรณ์ ณรงค์เดช (ที่ 2 จากซ้าย) ตัวแทนคณะกรรมการบริษัท

Read More