เออาร์ไอพี เผยผลการจัดงาน“Enhancing Thailand Tourism 2023”งานอีเว้นท์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวสู่ยุคดิจิทัล

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงาน“Enhancing Thailand Tourism 2023” หรือ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาการบริการและสินค้าท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล โดยได้รับการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank

Read more

สวพส. ชู การแก้ไขความยากจน บนพื้นที่สูง สำเร็จได้ด้วย การทำเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางผลสำเร็จของโครงการหลวง มาปรับใช้

จากข้อมูลแผนที่ความยากจนของรัฐบาล (TPMAP) แสดงให้เห็นว่า กลุ่มคนที่ยังมีความยากจนส่วนใหญ่อยู่บนพื้นที่สูงและอยู่ตามแนวชายขอบของไทย ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลัก หนึ่งในสาเหตุของความยากจน คือ เกษตรกรสร้างผลิตผลเกษตรได้น้อยเนื่องจากผลผลิตต่อพื้นที่ต่ำลง ต้นทุนการผลิตสูง และมีการใช้สารเคมีเกษตรอย่างไม่เหมาะสม ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีเกษตรและตกค้างทั้งในผลิตผล ดิน และน้ำ รวมทั้งการบุกรุกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ทำเกษตรให้สามารถผลิตพืชได้จำนวนมากสำหรับขายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัว ในขณะที่ราคาผลผลิตค่อนข้างต่ำและผันผวน มีช่องทางการตลาดน้อย                 นางสาวเพชรดา อยู่สุข รองผู้อำนวยการสถาบัน

Read more

สวพส. “คว้า 6 รางวัลเลิศรัฐ” ประจำปี 2566 เผย แต่ละรางวัลตอบโจทย์การพัฒนาบนพื้นที่สูงได้อย่างยอดเยี่ยม

          ในปี 2566 สวพส. คว้า 6 รางวัลเลิศรัฐ”จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม เป็นประธานและผู้มอบรางวัล ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ชั้น 2

Read more

กุญแจไขความสำเร็จ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน นำไปสู่รางวัลเลิศรัฐ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม ครอบคลุมชุมชน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาหมัน บ้านตอง บ้านตองเจริญราษฎร์ บ้านบอน บ้านฝาย และบ้านก้อ มีประชากรรวมกันทั้งสิ้น 2,325 คน 587 ครัวเรือน เป็นชาติพันธุ์ไทยพื้นเมือง ตั้งอยู่ในหุบเขา มีความสูงจากระดับน้ำทะเลระหว่าง 300-400

Read more

เผยโฉม 4 หนุ่มสุดยอด Gen Z Ambassadors ในโครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 พร้อมทำหน้าที่ส่งต่อแรงบันดาลใจสู่รุ่นต่อไป

จบลงอย่างสวยงามสำหรับโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ประจำปี 2566 โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สามารถปั้น Gen Z รุ่นใหม่ได้เกินเป้าหมาย พร้อมเผยโฉม 4 หนุ่มสุดยอด Gen Z

Read more

งาน TravelTech Conference สุดยิ่งใหญ่“Enhancing Thailand Tourism 2023” 23-24 กันยายน 2566 ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) จัดงาน“Enhancing Thailand Tourism 2023” หรือ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาการบริการและสินค้าท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล โดยได้รับการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank

Read more

สวพส. ชี้แนวทางการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้เกษตรกรในพื้นที่สูง ส่งเสริมธนาคารอาหารในป่า

ชุมชนป่าเมี่ยงแม่พริก อยู่ในตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ครอบคลุม 3 หมู่บ้าน 125 ครัวเรือน ประชากร 400 คน อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ในอดีตทรัพยากรป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีอาชีพที่พึ่งพิงกับป่า ด้วยการปลูกชาอัสสัม หรือชาเมี่ยง เพื่อทำเมี่ยงหมัก และเก็บหาของป่า แต่ด้วยมีประชากรเพิ่มขึ้น

Read more

TP-Link รุกอุตสาหกรรมด้านการเฝ้าระวังความปลอดภัย ตอกย้ำกล้องวงจรปิดด้วยโซลูชั่น “VIGI Surveillance” เหนือชั้นด้วยชิปเซ็ต Smart AI ตอบโจทย์ธุรกิจ SMB และคอนซูมเมอร์ในทุกระดับ

● ระบบกล้องวงจรปิด “VIGI Surveillance” ให้บริการโซลูชั่นครบวงจรเต็มประสิทธิภาพระดับมืออาชีพ● เป็นผู้นำตลาด CCTV ในประเทศจีน มีประสบการณ์ทั้งด้านการตลาด และการผลิต ตั้งเป้าจะครองส่วนแบ่งตลาดในประเทศไทยติด Top3 ในอีก 3 ปีข้างหน้า● ระบบ Smart AI ที่มาพร้อมในตัวกล้องวงจรปิด “VIGI”

Read more

ดัชมิลล์ นมเปรี้ยวดีไลท์ ห่วงใย ชวนคนไทยเช็คอาการติดหวาน พร้อมลดละเลิกอาการติดหวาน กับแคมเปญ “ยิ่งหวานน้อย ยิ่งรักมาก”

“โรคเบาหวาน” นับเป็นภัยร้ายคู่กับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ ส่วนใหญ่เกิดจากการบริโภคอาหารรสหวาน อาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลเป็นจำนวนมาก สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ และ องค์การอนามัยโลก จึงจับมือกัน กำหนดให้ทุกวันที่ 14 พฤศจิกายน คือ “วันเบาหวานโลก” เพื่อการรณรงค์และสร้างความตื่นรู้ในระดับโลกถึง “โรคเบาหวาน” ให้กับประชากรโลก   ดัชมิลล์ ตระหนักถึง ภัยร้ายของโลกเบาหวาน

Read more

ก.พาณิชย์ ฟุ้งโครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 สำเร็จเกินคาด

กระทรวงพาณิชย์ ประกาศความสำเร็จโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ประจำปี 2566 ปั้น Gen Z รุ่นใหม่ได้เกินเป้าหมาย รวม 23,800 ราย พร้อมจัดพิธีสรุปผลและมอบรางวัล Gen Z

Read more