Day: 20/02/2024

ประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ ม.รังสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Next generation sequencing และ Bioinformatics”

          หมวดวิชาชีวเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Next generation sequencing และ Bioinformatics” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 16.00

Read More
CSR

ธนชาตประกันภัย จับมือ ทีเอ็มบีธนชาต ร่วมสนับสนุนเทศกาล “ตรุษจีนปากน้ำโพ”

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับนางสุภารัตน์ ช่อดอกรัก เจ้าหน้าที่บริหารภาคธุรกิจสาขา ทีเอ็มบีธนชาต ร่วมจัดโต๊ะรับเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคล และต้อนรับขบวนแห่กลางวัน (ชิวสี่) บริเวณหน้าทีเอ็มบีธนชาต สาขานครสวรรค์ ในโอกาสที่ ธนชาตประกันภัย และ ทีเอ็มบีธนชาต

Read More
ประชาสัมพันธ์

ม.รังสิต เปิดทดลองเรียนศิลปะภาพถ่ายฯ ฟรี!! สำหรับน้องๆ ม.ปลาย ปวช. ปวส.

            วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ชวนน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. เปิดประสบการณ์การเรียนรู้กับสาขาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ กิจกรรม “So Real Workshop by Photography and Visual

Read More
การศึกษา-ไอที

พิธีถวายราชสักการะและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุ ศิษย์เก่า และนักศึกษา ขอพระราชทานถวายราชสักการะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยความจงรักภักดี เทิดทูนไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

Read More
ประชาสัมพันธ์

ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดการแข่งขันทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมไทย 

          สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2566 หวังเป็นเวทีเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมไทย สำหรับนักเรียนนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้สามารถแสดงความรู้ ความสามารถและได้พัฒนาทักษะด้านภาษา และยังเป็นการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยสู่สากล โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุม 1-301

Read More
ประชาสัมพันธ์

เชฟรอน และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ชวนร่วมงาน “Music and Night at the Museum”

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา และภาคีเครือข่าย ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน Music and Night at the Museum ครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นเพียงปีละครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในเวลากลางคืน พร้อมกิจกรรมมากมาย ทั้งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สงขลา รับฟังดนตรีในพิพิธภัณฑ์

Read More