ประชาสัมพันธ์

ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดการแข่งขันทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมไทย 

          สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2566 หวังเป็นเวทีเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมไทย สำหรับนักเรียนนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้สามารถแสดงความรู้ ความสามารถและได้พัฒนาทักษะด้านภาษา และยังเป็นการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยสู่สากล โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

          ดร.นรุตม์ คุปต์ธนโรจน์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ภาษาและวัฒนธรรมไทยเป็นเอกลักษณ์ของประเทศมาอย่างยาวนาน แม้คนไทยจะเป็นเจ้าของภาษาและวัฒนธรรมไทยที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน แต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเราจำเป็นต้องพัฒนาทักษะภาษาไทยและพัฒนาความรู้ด้านวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร การศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะภาษาและวัฒนธรรมเป็นพลังสร้างสรรค์ที่จะก่อให้เกิดมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศชาติได้อย่างมีนัยสำคัญ ที่สำคัญในปัจจุบัน ชาวต่างประเทศให้ความสนใจและความสำคัญกับภาษาและวัฒนธรรมไทยเป็นจำนวนมาก อาทิ การเรียนวิชาภาษาไทยในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก นักศึกษาต่างชาติเรียนภาษาไทยมากขึ้นทุกปี การประกวดแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมไทยที่เป็นเวทีในระดับนานาชาติ

          “ที่วิทยาลัยศิลปศาสตร์ เราดำเนินการจัดมหกรรมภาษา และการแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาเป็นประจำทุกปี เหล่านี้จะเป็นอีกหนึ่งเวที เป็นพื้นที่โชว์ของ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่มีมาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนระหว่างกัน สำหรับการแข่งขันของสาขาภาษาไทยที่จัดขึ้นในปีนี้ แบ่งออกเป็นการประกวดคัดลายมือ สำหรับนักเรียนมัธยมต้น และนักเรียนมัธยมปลาย  นอกจากนี้ ยังมีการประกวดรำวงย้อนยุคด้วยครับ สำหรับผู้เข้าแข่งขันก็จะได้ร่วมชิงเงินรางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตร และของที่ระลึก ไม่เพียงการแข่งขันที่ได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียน มหาวิทยาลัยรังสิต ยังมีการแสดงเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย จากสถาบันศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสังคม ที่ได้จัดเตรียมงานแสดงอย่างอลังการ และสวยมากๆ มาต้อนรับน้องๆ นักเรียนด้วยครับ ผมเองในฐานะหัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อยากขอบคุณทุกๆ คน ที่ได้ร่วมมือกันจัดเตรียมงานวันนี้ให้เกิดขึ้น และปฏิบัติหน้าที่ไปได้อย่างลุล่วง นอกจากนี้อยากขอบคุณคุณครู นักเรียน จากทุกโรงเรียนที่ให้ความสนใจในกิจกรรมที่ทางเราจัดขึ้น หวังว่าการแข่งขันครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ และเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับน้องๆ นักเรียน รวมถึงคุณครูทุกท่านด้วยครับ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *