Day: 23/02/2024

การศึกษา-ไอที

ม.รังสิต ลงนามความร่วมมือกับ The Komaru-Koutsu Foundation, Fukuyama Transporting ประเทศญี่ปุ่น

          วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก The Komaru-Koutsu Foundation, Fukuyama Transporting Co., Ltd ในการเดินทางมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยรังสิต และลงนามความร่วมมือด้านด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การฝึกงานสหกิจศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต และ Fukuyama City

Read More
ประชาสัมพันธ์

ธนชาตประกันภัย ย้ายที่ทำการใหม่สาขานครสวรรค์ มายังถนนพหลโยธิน

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการใหม่ของ บมจ.ธนชาตประกันภัย สาขานครสวรรค์ ซึ่งย้ายมาจากที่ทำการเดิมมาอยู่ที่ใหม่ริมถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วและเดินทางง่ายยิ่งขึ้น เปิดให้บริการแล้ววันนี้ ทั้งแจ้งแคลม เบิกค่าสินไหม หรือทำธุรกรรมประกันภัยอื่นๆ ทั้งนี้ ธนชาตประกันภัยได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลลูกค้าให้ได้รับการบริการอย่างดีที่สุด

Read More