Day: 05/07/2024

ประชาสัมพันธ์

สถาปัตย์ฯกรรม ลาดกระบังเตรียมจัดฟอรัมใหญ่ ระดับโลก AAD Global Forum: Design for a Better World

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ (AAD) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เตรียมพร้อมจัดฟอรัมใหญ่ ระดับโลก AAD Global Forum: Design for a Better World กิจกรรมที่ผสมผสานระหว่างแนวความคิดที่มุ่งเน้นจัดการกับความท้าทายที่สำคัญผ่านมุมมองแห่งความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ โดยมีนักออกแบบที่มีชื่อเสียง นักคิดที่ทรงอิทธิพลระดับโลก คนสำคัญเข้าร่วมงาน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่

Read More
ประชาสัมพันธ์

“หมออุดมศักดิ์” ออกโรงค้านเพิ่มเวลาขายเหล้าเบียร์ช่วงบ่าย เผยผลประเมินขยายเวลาสถานบริการตีสี่ในห้าพื้นที่นำร่อง อุบัติเหตุเพิ่ม114 %

ตามที่นายเศษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี รับข้อเสนอของผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่ขอให้นายกรัฐมนตรียกเลิกเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารช่วง 14.00-17.00 น. ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2515 โดยอ้างว่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่ทได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 – รศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

Read More