Day: 14/06/2024

การศึกษา-ไอที

นักวิจัย สจล. คว้ารางวัลนวัตกรรม ระดับนานาชาติผลงานเม็ดดินคุณสมบัติพิเศษเสริมธาตุอาหาร เพิ่มความชุ่มชื้นพืช ตอบโจทย์การปลูกพืชแบบยั่งยืน  

นักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) คว้ารางวัล Silver Medal จาก INTARG 2024 และ Special Award จาก WIIPA (World Invention Intellectual Property associations) จากผลงาน 

Read More
ประชาสัมพันธ์

สพฐ.หนุน สสส. เครือข่ายงดเหล้า เปิดประตูบูรณาการโรงเรียนคำพ่อสอน ลงนาม MOU 5 เขตพื้นที่การศึกษา 5ศูนย์การเรียนรู้ ร่วมพัฒนา“เขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบโรงเรียนคำพ่อสอน”

​สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมปฏิบัติการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาเป็น “เขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบโรงเรียนคำพ่อสอน” โดยมีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา5 จังหวัด และ5ศูนย์การเรียนรู้และประสานงานเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอนในเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีผู้แทนจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมเป็นพยานและร่วมทำวิจัยติดตามผล ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ดร.ภูธร จันทะหงส์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read More