Day: 13/06/2024

การศึกษา-ไอที

ประชุมวิชาการฟิสิกส์สยาม ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567

 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับสมาคมฟิสิกส์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการฟิสิกส์สยาม ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567 หรือ Siam Physics Congress

Read More
ประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม จัดงานแสดงผลสำเร็จของกิจกรรมพัฒนาธุรกิจเกษตรบริการ ปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหม่ไปสู่การเป็น “Thailand 4.0” ที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ภาคการเกษตรนั้นได้ถูกขับเคลื่อนให้เกิดการเกษตรสร้างมูลค่า หรือ เกษตรแปรรูปขึ้น ผ่านทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ทันสมัยในการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ สินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ร่วมกับกรมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม จัดทำโครงการ “ผลสำเร็จกิจกรรมพัฒนาธุรกิจเกษตรบริการ” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าของธุรกิจเกษตรบริการและผู้รับจ้างผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป ตลอดจนสร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจเกษตรบริการและผู้รับจ้างผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป มุ่งเน้นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ล่าสุด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม

Read More
การศึกษา-ไอที

ว.ครูสุริยเทพ ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาป.โท ในโครงการผลิตครูรังสิตโมเดล

          หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต  เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับคัดเลือกทุนการศึกษา “โครงการผลิตครูรังสิตโมเดล” ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2567 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยครูสุริยเทพ โทร. 02-997-2200 ต่อ 1275,

Read More
ประชาสัมพันธ์

THAIFEX-Anuga Asia 2024 ฟุ้งประสบความสำเร็จเกินคาด

งาน THAIFEX-Anuga Asia 2024 ซึ่งนับว่ามีขนาดใหญ่และมีอิทธิพลมากที่สุด ได้สิ้นสุดลงแล้ว พร้อมตอกย้ำถึงจุดยืนของงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับชั้นนำของเอเชีย งานปีนี้อยู่ภายใต้ธีม “Beyond Food Experience” จัดแสดงนวัตกรรมล้ำยุค ส่งเสริมความร่วมมือระดับนานาชาติ และนำเสนอเทรนด์ของอุตสาหกรรมในอนาคต THAIFEX – Anuga Asia 2024 ได้สร้างสถิติใหม่ด้วยจำนวนผู้แสดงสินค้า

Read More