การศึกษา-ไอที

ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการศึกษาภาษาจีนภาคฤดูร้อน

          สาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาในโครงการศึกษาภาษาจีนภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง วิทยาเขตจูไห่ และ มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ ในปีนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ ได้รับทุนจำนวน 45 คน แบ่งออกเป็น นักศึกษาที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ จำนวน 31 คน และนักศึกษาที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง วิทยาเขตจูไห่ จำนวน 14 คน ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *