การศึกษา-ไอที

ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดกิจกรรม Silapasat Fest 2024

          วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม Silapasat Fest 2024 :  International Food Fest บูธอาหารนานาชาติ และกิจกรรมการแสดงจากนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา อาทิ บูธอาหารจากสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษาจีน  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  สาขาวิชาภาษาเกาหลี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงจากทุกสาขาวิชา และการแสดงเรียนรู้แลกเปลี่ยนภาษาอื่นๆ ได้แก่ ภาษาลาว ภาษาเยอรมัน ภาษาเวียดนาม ภาษาสเปน และภาษาโปรตุเกส ในปีนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาที่เรียนภาษาในมหาวิทยาลัยรังสิตเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย ณ ลานชั้น 2 อาคาร Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *