การศึกษา-ไอที

ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา ม.รังสิต ร่วมพิธีเปิดงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2

          อาจารย์อรวินท์ ลิขิตวิเศษกุล ผู้อำนวยการศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา ร่วมพิธีเปิดงาน “Innovation for Sustainable Local Development : นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2” นำทีมมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมขับเคลื่อนขบวน Soft Power เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วิถีถิ่นเชียงราย ศิลปะ ดนตรี กวี วิจัย นอกจากนี้ ยังได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม หัวข้อ “สุนทรียะแห่งเชียงรายนคร – ศิลปะ ดนตรี กวี วิจัย” ผลงานสร้างสรรค์ผ่านการแสดงศิลปะร่วมสมัยชุดตำนานดินแดนเชียงราย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร และภาคีที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *