สวพส. “คว้า 6 รางวัลเลิศรัฐ” ประจำปี 2566 เผย แต่ละรางวัลตอบโจทย์การพัฒนาบนพื้นที่สูงได้อย่างยอดเยี่ยม

          ในปี 2566 สวพส. คว้า 6 รางวัลเลิศรัฐ”จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม เป็นประธานและผู้มอบรางวัล ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ชั้น 2

Read more