การศึกษา-ไอที

พิธีไหว้ครู วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต

          วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธี “ไหว้ครู” การแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนจีน โดยมีอาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *