Saturday, June 15, 2024
Latest:
การศึกษา-ไอที

ม.วลัยลักษณ์เปิดตัวโดมกระบองเพชรที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้

อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเปิดตัวโดมกระบองเพชร แหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้วงศ์กระบองเพชร พืชทนแล้งฯ ที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา อุทยานพฤกษศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร” เพื่อเปิดตัวโดมกระบองเพชร (BOTA CACTUS DOME) ที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นประธานเปิดตัวโดมกระบองเพชรอย่างเป็นทางการ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญในการจัดสร้างโดมกระบองเพชร เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและจัดแสดง พันธุ์ไม้วงศ์กระบองเพชร พืชทนแล้ง พืชอวบน้ำ และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านพันธุ์ไม้ที่สำคัญของภาคใต้ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้านพันธุ์ไม้ ภายในอุทยานพฤกษศาสตร์ โดยได้รับการออกแบบและจัดสวนโดยบริษัท นงนุชแลนด์สเคป แอนด์ การ์เด้น ดีไซน์ จำกัด ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

โดมกระบองเพชรแห่งนี้ได้รวบรวมพืชวงศ์กระบองเพชร จำนวน 22 ชนิด พืชอวบน้ำจำนวน 3 ชนิด พืชทนแล้งจำนวน 12 ชนิด รวม 220 ต้น และได้รับการอนุเคราะห์พันธุ์ไม้เพิ่มเติมจากสวนนงนุชพัทยา โดยคุณกัมพล ตันสัจจา มาเพิ่มเติมดังนี้ ต้นมะกอกโอลีฟ จำนวน 1 ต้น พืชวงศ์ปาล์ม จำนวน 34 ชนิด และต้นมะขามเลื้อย 3 ต้น รวม 106 ต้น เพื่อปลูกรวบรวมจัดแสดงสายพันธุ์พืชทนแล้ง และพืชหายากวงศ์ต่างๆให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านพันธุ์ไม้ที่สำคัญของภาคใต้ เกิดความสวยงาม กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของโดมกระบองเพชรดังกล่าว ทำให้เกิดสุนทรียภาพและดึงดูดผู้เข้าเยี่ยมชมมากขึ้น

ผู้สนใจสามารถติดต่อเข้าชมโดมกระบองเพชร ได้ที่ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0-7547-6104-5 , 096-862-4659 หรือที่เพจเฟซบุ๊ก WBP Walailak Botanic Park

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *