การศึกษา-ไอที

NT CLOUD และ NT DATA CENTER ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27701 ระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

NT ผู้นำด้านบริการโทรคมนาคมและดิจิทัลของประเทศ ยกระดับการให้บริการ NT CLOUD และ NT DATA CENTER ด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019 เพิ่มความเชื่อมั่นด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมตอบโจทย์ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดเผยว่า NT ผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งและดาต้าเซ็นเตอร์รายใหญ่ของประเทศไทย ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล  ISO/IEC 27701:2019 โดยบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด หรือสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (The British Standards Institution-BSI) สำหรับการให้บริการคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์       

NT ในฐานะผู้ให้บริการโทรคมนาคมและดิจิทัลคำนึงถึงการพัฒนาบริการตอบโจทย์ลูกค้าอย่างต่อเนื่องและทันสถานการณ์  โดยปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์ทวีความรุนแรงมากขึ้น ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในโลกดิจิทัล ซึ่งหากเกิดการรั่วไหลของข้อมูลดังกล่าวย่อมส่งผลเสียหายต่อบุคคลผู้ใช้บริการและกระทบต่อธุรกิจ  NT จึงมุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ISO/IEC 27701:2019 เพื่อดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานบนระบบ NT CLOUD และ NT DATA CENTER ซึ่งจัดเก็บข้อมูลลูกค้าองค์กรจำนวนมาก  ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่มีระบบการกำหนดสิทธิการเข้าถึง การตรวจสอบ และการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่จัดเก็บโดย NT มีความปลอดภัย  และสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  โดย NT ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019 ด้านระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลใน 2 บริการ คือ บริการ NT CLOUD ซึ่งรวมถึงโครงการคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) ที่ปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้บริการจากหน่วยงานภาครัฐ 835 หน่วยงาน  และบริการ NT DATA CENTER บางรัก นนทบุรี และศรีราชา       

 NT ได้พัฒนามาตรฐานการให้บริการมาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมมาตรฐานสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นในระดับสูงให้แก่ลูกค้าทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน   โดยปัจจุบันบริการคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ของ NT ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 27001, ISO 20000-1, CSA-STAR และล่าสุดคือมาตรฐาน ISO 27701

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *