การศึกษา-ไอที

มทร.ธัญบุรี สรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังเปิดรับผู้สนใจเข้าสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คุณสมบัติให้เป็นไปตามคณะกรรมการสรรหากำหนด ผู้สนใจสามารถขอรับแบบใบสมัครและยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-16.30 น. หรือดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ https://www.rmutt.ac.th/2024/01/31/20240131-pr-ceo-faculty-of-nursing/ สอบถาม โทร. 0-2549-3010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *