ประชาสัมพันธ์

สถาบันบางกอกแดนซ์ จัด  การแสดง “RESPECT” – 4th BDA Junior Performance (The Explorer) & 12th BDA Charity Grand Performance (AESOP)ผ่านศิลปะการเต้น…เพื่อการกุศล

สถาบันบางกอกแดนซ์ จัดการแสดง จัดการแสดงใหญ่การกุศลเป็นประจำ ซึ่งในครั้งนี้ “RESPECT” – 4th BDA Junior Performance (The Explorer) & 12th BDA Charity Grand Performance (AESOP) ซึ่งในครั้งนี้จัดการแสดงทั้ง 2 รุ่น เป็น 2 การแสดงคือ 4th BDA Junior Performance ชื่อชุด “The Explorer” และการแสดง 12th BDA Charity Grand Performance ชื่อชุด “AESOP” โดยจะนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  ๔๘  พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ผ่านช่องทาง Facebook: Bangkok Dance Academy

นางสาววัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบางกอกแดนซ์ เปิดเผยว่าสถาบันบางกอกแดนซ์จะได้จัดการแสดงใหญ่การกุศลเป็นประจำ ซึ่งในครั้งนี้ “RESPECT” – 4th BDA Junior Performance (The Explorer) & 12th BDA Charity Grand Performance (AESOP) ซึ่งในครั้งนี้จัดการแสดงทั้ง 2 รุ่น เป็น 2 การแสดงคือ 4th BDA Junior Performance ชื่อชุด “The Explorer” และการแสดง 12th BDA Charity Grand Performance ชื่อชุด “AESOP” เป็นการนำเรื่องราวมาจากนิทานอีสป ซึ่งในการจัดการแสดงทุกครั้งจะเน้นการให้ความรู้หรือ คติสอนใจ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนตลอดมา และในครั้งนี้จะจัดการแสด 2 รอบ ในวันเสาร์ที่ 14  มกราคม 2566 เวลา 17.30-20.00 น. (รอบการกุศล) และวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 15.00-17.30 น. จำหน่ายบัตรเข้าชมในราคา 1,000 1,300 และ 1,800 บาท

แสดงใหญ่การกุศล “RESPECT” – 4th BDA Junior Performance (The Explorer) & 12th BDA Charity Grand Performance (AESOP)  ประกอบด้วยการแสดงของนักเรียนรุ่นเล็กอายุไม่เกิน 11 ปี ครั้งที่ 4 (4th Junior Performance) ในเรื่อง “The Explorer” และการแสดงของนักเรียนและคุณครูรุ่นโต ครั้งที่ 12 (12th BDA Charity Grand Performance) ในเรื่อง “AESOP” โดยสถบันได้มุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะความสามารถในด้านศิลปะการเต้น พร้อมกับการเห็นถึงความสำคัญในด้านศิลปะการเต้น พร้อมกับการเห็นถึงความสำคัญในการสอดแทรกความรู้ ประสบการณ์ชีวิต เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ชีวิตของนักเรียนทุกคน อาทิ “The Explorer” ได้เล่าถึงการเดินทางที่ฉันคิดถึง ผ่านเรื่องราวการผจญภัยของเด็กๆในช่วงก่อนการแพร่ระบาดโควิดกับคุณค่าของธรรมชาติที่สวยงาม อุดมสมบูรณ์ควรค่ากับการดูแลรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่คู่กับมนุษย์และ “AESOP” เรื่องราวปรัชญาชีวิตจากนิทานอีสปทั้ง 4 เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นราชสีห์กับหนู กาอยากเป็นหงส์ ไก่ได้พลอย หรือกิ่งไม้ในกำมือ นำมาสร้างให้เป็นผลงานศิลปะการเต้นให้หลากหลายรูปแบบ สไตล์การเต้น ผ่านกระบวนการคิดกลั่นกรองสร้างสรรค์เป็นผลงานที่มีคุณค่าและให้ความเพลิดเพลิน เสริมสร้างจิตนาการไปกับท่วงทำนองแห่งการตื่นรู้ ทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมความคิดและการกระทำพร้อมค้นพบความดีงามในตัวตนในการแสดง มาช่วยกันติดตามและเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงกว่า 300 ชีวิต ในครั้งนี้ พร้อมเติมเต็มความสุขให้สังคม โดยจะนำรายได้ทั้งหมดรอบการกุศลมอบแก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  ๔๘  พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำพูน เปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ผ่านช่องทาง Facebook: Bangkok Dance Academy

สถาบันบางกอกแดนซ์มุ่งเน้นการให้การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยนำหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เข้ามาทำการสอนให้กับเยาวชนไทยอย่างเป็นระบบนอกเหนือจากพื้นฐานเทคนิคที่สำคัญและจำเป็นแล้ว สถาบันฯยังทำการกระตุ้นการเรียนรู้จากการเสริมกิจกรรมนอกห้องเรียนอยากหลากหลาย เพื่อความท้าทายและนำเสนอสิ่ใหม่ให้นักเรียนเกิดความสนใจแอยากพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การจัดแคมป์การเรียนรู้ workshop การสัมมนา Master Class การแข่งขันทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งการแสดงใหญ่ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งเปิดโอกาสให้ทั้งนักเรียนในรุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี 4th BDA Junior Performance และรุ่นโตถึงระดับอาชีพ 12th BDA Charity Grand Performance รวมกว่า 300 ชีวิต ที่จะมาร่วมสร้างผลงานบนเวที ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 14,15 มกราคม 2566 นี้

นางสาวนวินดา ปัจฉิมสวัสดิ์ หรือครูหลอดไฟ รองผู้อำนวยการสถาบันบางกอกแดนซ์ และ Artistic Director กล่าวว่า “ในการแสดง Aesop ครั้งนี้มีแนวคิดที่จะนำเรื่องราวและปรัชญาจาก “นิทานอีสป” มานำเสนอผ่านศิลปะการเต้นร่วมสมัย โดยหยิบ 4 เรื่องราวที่คุ้นเคยกันดี ได้แก่  กาอยากเป็นหงส์, ราชสีห์กับหนู, กิ่งไม้หนึ่งกำมือ และ ไก่ได้พลอย ซึ่งในความเป็นนิทานอีสป ทำให้แต่ละเรื่องราวสามารถนำเสนอและสอดแทรกความวิจิตร ทั้งลีลาในการเต้น การแต่งกาย แสงสีและเสียง ได้อย่างเต็มที่  รวมไปถึงการเปิดรับให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการแสดงในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน เชื่อว่าจะทำให้ทุกเรื่องราว ได้รับการถ่ายทอดผ่านศิลปะการเต้นรำ และเนรมิตให้ทุกเรื่องราวกลายเป็นมากกว่านิทานก่อนนอนแต่สร้างจินตนาการและความเพลิดเพลิน อย่างมีคติดสอนใจและให้ข้อคิดที่ดี เพื่อนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของทุกคนได้เป็นอย่างดี จุดหมายปลายทางของที่สุดคือ ได้ร่วมทำการกุศล นักเรียนจะได้ใช้ความสามารถจากศิลปะการเต้นร่วมระดมรายได้จากกิจกรรมส่งมอบให้แก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  ๔๘  พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำพูน

ปัจจุบัน สถาบันบางกอกแดนซ์ มีจำนวน 11 สาขา ที่ครอบคลุมการสอนศิลปะการเต้นหลากหลายประเภททุกช่วงอายุ ทุกระดับความสามารถ ทุกอาชีพ ทั้งรูปแบบตะวันตกและตะวันออก แบบคลาสสิคไปจนถึงสมัยใหม่ อาทิ บัลเลต์ แจ๊ส แท๊ป คอนเทมโพรารี่ รำไทย ยิมนาสติก ฮิปฮอป ลีลาสฯ เป็นต้น ภายใต้การรับรองโดย กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมนำหลักสูตรจากนานาชาติเข้ามาผสมผสานอีกหลากหลาย อาทิ สถาบัน The Common Wealth Society of Teacher of Dance (C.S.T.D) จากประเทศออสเตรเลีย, สถาบัน Royal Academy Of Dance (RAD)ประเทศอังกฤษ, สถาบัน United Dance Organization (UDO) ประเทศอังกฤษ, สถาบัน Spanish Dance Society (SDS) แอฟลิกาใต้, Bangkok Dance Academy (BDA) ประเทศไทย เพื่อสอนและสอบวัดผลให้นักเรียน ครู นักเต้นสมัครเล่น และนักเต้นมืออาชีพกว่า 2,000 คนในทุกปี โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://bangkokdanceacademy.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *