Day: 17/11/2022

ประชาสัมพันธ์

แซดทีอี เปิดตัวเทคโนโลยี B5G ในงาน 5G Summit ประเทศอิตาลี

แซดทีอี คอร์ปอเรชั่น ผู้นำทางด้านโซลูชั่นเทคโนโลยีการสื่อสารและข้อมูลระดับโลก เปิดตัวเทคโนโลยี B5G หรือ Beyond 5G Technology อย่างเป็นทางการในงาน 5G Summit 2022 ที่ประเทศอิตาลี โดยเอกสาร Whitepaper ระบุถึงวัตถุประสงค์ในการวางรากฐานทางเทคนิคระบบการสื่อสารทั้งหมด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ภายใต้แนวคิด “Beyond

Read More