วงเสวนาแรงงาน รุมสับ นโยบาย 3 ขอ หวังดีประสงค์ร้าย  สะเทือนกองทุนชราภาพ

  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน  ที่ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน และเครือข่ายแรงงานข้ามชาติ จัดเสวนาหัวข้อ นโยบาย “ 3 ขอ ” หวังดีหรือหลบเลี่ยงเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ?” นางสาวธนพร วิจันทร์

Read more