การศึกษา-ไอที

สถาบันภาษา ม.รังสิต จัดกิจกรรม In Love with English 2024

          สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม In Love with English 2024 หัวข้อ Big “Love” Showcase สร้างเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน ภายในงานมีกิจกรรมเกี่ยวกับความรู้ และสันทนาการมากมาย อาทิ กิจกรรม In Love with English (#London), กิจกรรม Say 5 things about in Love with English (#Paris), กิจกรรม Kahoot on General Knowledge Questions (#NewYork), กิจกรรม The Category is… (#Tokyo), กิจกรรม Charades (#Beijing), กิจกรรม Jigsaw Puzzle from Photos (#Bangkok), กิจกรรม Pronunciation Challenges (#Singapore), และ กิจกรรม Questions & Answers (#Seoul) ณ อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *