การศึกษา-ไอที

4 นักศึกษาการทูต ม.รังสิต ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม eMpowering Youths รุ่นที่ 4 จัดโดย ASEAN FOUNDATION

นักศึกษาสถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเป็นสมาชิก eMpowering Youths (โครงการแห่งภูมิภาคอาเซียนที่สร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นการเป็นอาสาสมัครเยาวชนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจากระดับภูมิภาคสู่ระดับท้องถิ่น) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2567 ร่วมกับนักศึกษาจากประเทศต่างๆ ทั่วอาเซียน ทั้งนี้ การคัดเลือกดังกล่าวมีผู้สมัครนับหมื่นจากทั่วทั้งอาเซียน จัดโดย ASEAN FOUNDATION ร่วมมือกับ Maybank Foundation เปิดรับสมัครนักศึกษา และเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 19-35 ปี จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ อาทิ ด้านศิลปวัฒนธรรม การสร้างชุมชน การศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในรูปแบบ Online และ On-site ณ ASEAN Studies Center จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Yamone Aye (Mabel) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนา สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อเฟ้นหาอาสาสมัครเยาวชนจากทั่วภูมิภาคอาเซียนเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่นผ่านโครงการบริการชุมชนที่มีผลกระทบ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ตนก็อยากได้ประสบการณ์ดีๆ เพื่อที่จะสามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในอนาคต และแน่นอนว่าสิ่งที่ได้รับนั้น ไม่เพียงความรู้ แต่ตนยังได้สร้างเครือข่ายกับเพื่อนจากประเทศต่างๆ และยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม สำหรับนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่นั้น อยากแนะนำกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ นี่จะเป็นประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ได้ปฏิบัติจริง นับเป็นการพัฒนาตนเองได้ในหลายมิติ ทั้งเรื่องการมองโลกให้กว้าง คิดให้รอบคอบ สร้างจิตสำนึกอันดี และยังเป็นการพัฒนาตนเองให้กล้าแสดงออกอีกด้วย ในฐานะที่ตนเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยรังสิต รู้สึกภูมิใจ และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสนำเสนอชื่อของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Khun Sint Phoo Wai (Ku Kue) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนา สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่าตนทำงานเป็นอาสาสมัคร เป็นบุคลากรด้านการพัฒนาชุมชนมานานกว่า 5 ปี ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่อยากจะเป็นหนึ่งในพลังของคนหนุ่มสาวได้สร้างประโยชน์และทำงานจิตอาสา เมื่อทราบเกี่ยวกับโครงการกิจกรรมนี้ ก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่ง มีส่วนร่วมในการลงพื้นที่ และได้แสดงความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการผลักดันและหาแนวทางแก้ไขในปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกับผู้นำรุ่นเยาว์คนอื่นๆ นี่จะเป็นการรวมพลังเยาวชนจากทั่วอาเซียน สร้างความสัมพันธ์ระดับภูมิภาคร่วมกัน และได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอื่นๆ ร่วมกัน และจากการได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ สิ่งที่ฉันได้รับก็จะเป็นประโยชน์ที่ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ อีกทั้งยังได้รู้จักกับเพื่อน พี่น้อง อีกมากมาย ที่สำคัญ การได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ไปพิสูจน์ความสามารถค่ะ

La Pyae Maung (La Pyae) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนา สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า โครงการความร่วมมือจัดขึ้นระหว่างโคมูลนิธิอาเซียนและมูลนิธิเมย์แบงก์ เพื่อจะระดมกำลังเยาวชนทั่วภูมิภาค ร่วมศึกษาแพลตฟอร์มการเรียนรู้เชิงทดลอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเป็นเยาวชนอาสาสมัคร เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาพื้นฐานในชุมชนท้องถิ่นทั่วอาเซียน และสร้างความเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเล็กๆ ไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ เพื่อชุมชนจะได้เสริมสร้างศักยภาพความเป็นอยู่ในทุกๆ ด้าน ส่วนตัวแล้ว ได้ทำการค้นคว้าเชิงลึกเพื่อจะเขียนงานวิจัยดีๆ และก็ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม รู้สึกดีใจ และก็คาดหวังว่าจะเก็บเกี่ยวความรู้ให้เต็มที่ เพื่อจะได้สามารถช่วยเหลือสร้างประโยชน์ในวงกว้างได้ ส่วนตัวฉันตั้งเป้าที่จะพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะการสนับสนุน ทักษะการแก้ไขข้อขัดแย้ง และทักษะการทำงานร่วมกันที่สามารถนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในอนาคต ดังนั้น การสร้างเครือข่ายที่ยอดเยี่ยม ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และประสบการณ์เชิงปฏิบัติที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมใน Empowering Youths จะช่วยเพิ่มความสามารถของฉันในการเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงเยาวชนที่มีประสิทธิผลและเชิงรุกในการมีส่วนร่วมกับชุมชน

Mar Mar Win (Mandy) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนา สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ไม่เพียงความรู้องค์รวมที่ทุกคนจะได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการนี้ แต่เราจะได้พัฒนาตนเองในทุกๆ ทักษะด้วย อีกทั้ง คอนเนคชั่นที่ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ มิตรภาพและความสัมพันธ์ใหม่ๆ สำหรับฉันการได้เข้าร่วมโครงการนี้จึงเป็นเสมือนการลงทุนเพื่ออนาคตด้วย สำหรับความรู้สึกนอกจากจะรู้สึกภูมิใจมากที่สุดแล้ว นี่จะเป็นการได้พิสูจน์ความสามารถของตัวฉันเองด้วย จึงทำให้รู้สึกว่าเหมือนตัวเราเองก็เติบโตขึ้นด้านการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ประสบการณ์ดีๆ เช่นนี้จึงมีความสำคัญอย่างมากในช่วงชีวิตมหาวิทยาลัย เก็บเกี่ยวชั่วโมงบิน และสร้างโอกาสให้ตนเอง และที่สำคัญการเป็นอาสาสมัครยังเป็นการสร้างโปรไฟล์ และโอกาสในการทำงานของเราในอนาคตได้ด้วย โดยแสดงให้ผู้มีโอกาสเป็นนายจ้างเห็นว่าตัวเรามีความกระตือรือร้น ใส่ใจต่อสังคม และมีทักษะหลากหลายที่สามารถถ่ายทอดได้ นอกจากนี้ยังสร้างโอกาสในการสร้างเครือข่ายและเปิดประตูสู่การฝึกงานและตำแหน่งงานอีกด้วย

eMpowering Youths รุ่นที่ 4 จะได้เดินทางลงพื้นที่ใน 5 ประเทศอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เพื่อทำโครงการพัฒนาชุมชนระยะเวลา 2 สัปดาห์ ร่วมกับองค์กรไม่แสวงผลกำไรในพื้นที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *