การศึกษา-ไอที

ม.รังสิตร่วมมือกับบริษัท รีเกล อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด ส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณภาพ

         วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันโดยมี Mr. Josef George Schedler คณบดีวิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้และ ผศ.ดร.นพปฎล ธาระวานิช ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง กับ บริษัท รีเกล อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก คุณจุมพล ชฎาวัฒน์ ตำแหน่ง Managing Director และ คุณนันทวัน ชฎาวัฒน์ ตำแหน่ง Assistant Managing Director บริษัท รีเกล อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด ร่วมลงนามดังกล่าว          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้อง Atrium 2 อาคารพระพิฆเนศ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *