Saturday, June 15, 2024
Latest:
การศึกษา-ไอที

“องค์การโอเปอร์เรชั่น อันเดอร์กราวด์ เรลโรด” เฉลิมฉลองการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ตั้งสำนักงานประจำประเทศไทย

องค์การโอเปอร์เรชั่น อันเดอร์กราวด์ เรลโรด (O.U.R.) จัดงานเฉลิมฉลองการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของสำนักงานประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์

องค์การโอเปอร์เรชั่น อันเดอร์กราวด์ เรลโรด หรือ O.U.R. ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลไทยให้จัดตั้งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในปี 2562 และเนื่องจากมีมาตรการผ่อนปรนของการจำกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด จึงจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการ   ซึ่งในงานประกอบด้วยนิทรรศการแสดงผลงานขององค์การ O.U.R. คำปราศรัยจาก คุณแบรด เดมอน กรรมการผู้บริหารจัดการ, คุณสุปรีย์ เสาวิจิตร ผู้อำนวยการองค์การประจำประเทศไทย และบุคคลท่านอื่น   ผู้เข้าร่วมงานประมาณ 90 ท่านจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนยืนยันเข้าร่วมงานนี้แล้ว  คุณแบรด เดมอน กรรมการผู้บริหารจัดการ ได้มอบรางวัลแก่พันธมิตรผู้บังคับใช้กฎหมายของ O.U.R. สำหรับความมุ่งมั่นและงานที่อุทิศตนในการหยุดยั้งการค้ามนุษย์และการแสวงประโยชน์จากมนุษย์อีกด้วย

               ทีมงาน O.U.R. ประเทศไทยประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้มากด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ 24 คน ทั้งในฝ่ายสำนักงาน ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายดูแลและฟื้นฟูผู้เสียหาย ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายโครงการพิเศษ  จุดประสงค์ของทีมงานนี้คือสนับสนุนผู้บังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยในการหยุดยั้งการค้ามนุษย์และการแสวงประโยชน์ทางเพศในเด็ก

โครงการหลักของ O.U.R. ในประเทศไทยมีดังนี้

  1. เพื่อให้การอบรมเรื่องการสืบสวนทางออนไลน์และทางพยานหลักฐานดิจิทัลแก่ผู้บังคับใช้กฎหมายและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่น ๆ เนื่องจากคดีการค้ามนุษย์ออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ  นอกจากนี้  O.U.R. ได้มอบเงินทุนสนับสนุนเพื่อยกระดับการสืบสวนและเครื่องมือเฉพาะทางในการสนับสนุนงานสืบสวน
  2. เพื่อสนับสนุนผู้บังคับใช้กฎหมายระหว่างการสืบสวนออนไลน์และภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของเรา
  3. เพื่อให้การดูแลและฟื้นฟูผู้เสียหาย ตลอดจนดูแลติดตามผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการแสวงประโยชน์ทางเพศหลังจากการช่วยเหลือเพื่อให้ผู้เสียหายดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และด้วยสุขภาพที่ดี

O.U.R. รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายซึ่งประกอบด้วย สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กรมการปกครอง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่นๆ และหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีพันธกิจเดียวกันคือการหยุดยั้งการค้ามนุษย์และการแสวงประโยชน์ทางเพศในประเทศไทย

ในระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 – วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 ทีมงาน O.U.R. ประเทศไทยช่วยเหลือผู้บังคับใช้กฎหมายในการช่วยผู้เสียหายจำนวน 56 คนจากการค้ามนุษย์และการแสวงประโยชน์ทางเพศ  การสืบสวนดังกล่าวทำให้มีการจับกุมและดำเนินคดีผู้กระทำความผิดจำนวน 50 คน

องค์การโอเปอร์เรชั่น อันเดอร์กราวด์ เรลโรด เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีอยู่ทั่วโลก อุทิศตนเพื่อขจัดการค้ามนุษย์และการแสวงประโยชน์ของมนุษย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกา  นับแต่องค์การเริ่มดำเนินการ มีความช่วยเหลือในการปฏิบัติการและดูแลฟื้นฟูผู้เสียหายใน 30 ประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *