การศึกษา-ไอที

Assoc.Prof.Dr. Narissara Tran ศิษย์เก่าพยาบาล ม.รังสิต กับความสำเร็จบนเส้นทางการเป็นพยาบาลในต่างประเทศ

Assoc.Prof.Dr. Narissara Tran เป็นอีกหนึ่งในศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รุ่นที่ 6 ที่ผ่านการการันตีจากคณะพยาบาลศาสตร์ โดยล่าสุดได้รับการคัดเลือกเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566” เพื่อรับรางวัลในงานวันเชิดชูศิษย์เก่า (Rangsit  Alumni Awards 2023) ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดย สำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่านักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของ Assoc.Prof.Dr. Narissara Tran ในขณะที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีนั้นเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในชีวิตมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมของคณะ มหาวิทยาลัย หรือกิจกรรมที่ได้มีโอกาสร่วมทำกับเพื่อน ๆ ต่างคณะ

หลังจากสำเร็จการศึกษาที่รั้วม.รังสิต Assoc.Prof.Dr. Narissara Tran ได้เข้าทำงานที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลพญาไท 1 และโรงพยาบาลพญาไท 3 ด้วยความที่ส่วนตัวมีความชอบทางด้านห้องฉุกเฉิน ทำงานอยู่ประมาณ 2 ปี จากนั้นจึงไปศึกษาต่อปริญญาโท จนจบปริญญาเอก ทางด้านการศึกษาการวิจัยด้านพยาบาล และ Nurse Leadership ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาพยาบาลที่รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทำงานเกี่ยวกับด้านการสอนในโรงพยาบาล ควบคู่กับการเป็นพยาบาล  

Assoc.Prof.Dr. Narissara Tran ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ว่าเป็นการทำงานด้านการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการสอนของโรงพยาบาล และการสอนของมหาวิทยาลัยของนักศึกษาพยาบาล และทำวิจัยเกี่ยวกับการนำการสอนมาเพิ่มวิชาความรู้ให้กับพยาบาลว่า ทางด้านนี้จะให้เขาเป็นอย่างไร และการสอนที่คณะพยาบาลศาสตร์ก็สอนหลายๆ วิชา อาทิ Basic fundamental, Leadership และห้องแล็บ และ Simulation ควบคู่กันไป

“ถามว่าความรู้ที่ได้จากการเรียนพยาบาลไปปรับใช้กับการทำงานอย่างไรบ้างส่วนตัวมองว่าเวลาเรียนพยาบาลก็จะเป็นพื้นฐานธรรมดา ขึ้นอยู่กับว่าเวลาทำงานเราจะเลือกเรียนทางด้านไหน ส่วนตัวชอบทางด้านห้องฉุกเฉินก็เป็น Emergency Nursing พื้นฐานของเราเรียนมาที่นี่ เพราะฉะนั้น เวลาเราไปทำงานที่นั่นก็ทำให้เราสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เอาวิชาความรู้ที่เรามีไปให้ต่อยอด เพื่อให้เป็นประโยชน์ในด้านที่เราจะทำงานได้ ซึ่งพยาบาลของไทยไม่น้อยหน้าพยาบาลที่ไหน โดยเฉพาะพยาบาลม.รังสิต”

ความรู้สึกที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566รู้สึกเป็นเกียรติมากๆ ที่อาจารย์ให้โอกาสและคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในนั้น ถ้าไม่ได้อาจารย์ทุกท่านในคณะพยาบาลศาสตร์ ก็ไม่สามารถที่จะมีวันนี้  อาจารย์ให้ความรู้ทุกอย่างเพื่อเป็นพื้นฐานที่ให้เราเรียนรู้และเติบโตขึ้นไปในทางสายอาชีพ Professional ของเรา ส่วนตัวดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานในครั้งนี้”

สุดท้ายรู้สึกภูมิใจมากๆ ในการเป็นศิษย์เก่าม.รังสิต เพราะว่าอาจารย์ทุกท่านดูแลเราสอนเราเป็นอย่างดี ซัพพอร์ตเราตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการสอนในห้องเรียนหรือในระบบที่เราจะต้องออกไป Clinical ที่เป็น Community Service อาจารย์จะดูแลเราดีมากๆ เพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานที่อื่น บอกใครเสมอว่าเราเป็นพยาบาลจบมาจากมหาวิทยาลัยรังสิต

“ฝากถึงน้อง ๆ ที่สนใจเรียนด้านนี้ อย่างแรกคือ ต้องใจรัก อยากดูแลช่วยเหลือคนอื่น และเป็นสายอาชีพที่เวลาทำงานไม่ใช่ว่าทำให้เราภูมิใจ แต่ลึกๆ แล้วเราสามารถช่วยชีวิตคนอื่นได้ ไม่ว่าจะเล็กน้อย ไม่ว่าจะเป็นการจับมือ การโอบกอดเขา หรือการดูแลรักษา ทำให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ ทุกอย่างเป็นรางวัลชีวิต ไม่ใช่ว่าเราไปเรียนเพื่อที่จะ Make Money อย่างเดียว แต่เป็นการเรียนเพื่อให้รางวัลกับชีวิตของเราเองด้วย” Assoc.Prof.Dr. Narissara Tran กล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *