การศึกษา-ไอที

ว.นานาชาติ ม.รังสิต จัดโครงการปลูกป่าชายเลน CSR Project Package

          วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต นำนักศึกษาร่วมกันปลูกป่าชายเลน ในโครงการ CSR Project Package เพื่อขยายพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เน้นปรับปรุงสภาพแวดล้อม และลดการพังทลายของดิน นอกจากนี้ นักศึกษายังเสริมสร้างแหล่งน้ำและอนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อช่วยชุมชนท้องถิ่น เป้าหมายของโครงการคือการสร้างชุมชนที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในระยะยาว ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *