การศึกษา-ไอที

ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต ลงนามความร่วมมือ กับ ม.แทกูคาทอลิก และมูลนิธิวัฒนธรรมคยองบุก เกาหลีใต้

          วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัยแทกูคาทอลิก และ มูลนิธิวัฒนธรรมคยองบุก ประเทศเกาหลีใต้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรงสิต เป็นประธานให้การต้อนรับ และร่วมลงนามความมือดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *