การศึกษา-ไอที

ทันตแพทย์ ม.รังสิต ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพช่องปาก

            วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ เทศบาลตำบลหลักหก จัดกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพช่องปาก เพื่อให้ประชาชนมารับบริการสุขภาพช่องปากที่คลินิกทันตกรรม วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และให้ทันตสุขศึกษา แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *