Sunday, June 16, 2024
Latest:
ประชาสัมพันธ์

เอส เอฟ ร่วมกับ มาสเตอร์การ์ด จัดแคมเปญพิเศษสมทบทุนให้ “สภากาชาดไทย” ทุกการซื้อบัตรชมภาพยนตร์

โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ และ มาสเตอร์การ์ด จัดแคมเปญพิเศษให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม โดยการสมทบทุนให้กับ “สภากาชาดไทย” เพียงลูกค้าซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกเรื่อง ทุกรอบ ผ่านทางแอปพลิเคชัน SF Cinema, www.sfcinema.com และจุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ทั่วประเทศ โดยชำระค่าใช้จ่ายผ่านบัตร Mastercard ทุกประเภท ทุก 1 ที่นั่ง เท่ากับบริจาค 20 บาท สมทบทุนให้กับ “สภากาชาดไทย” ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567  

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านแอปพลิเคชัน SF Cinema, www.sfcinema.com พร้อมติดตามข่าวสารและสอบถามรายละเอียดได้ผ่านโซเชียลมีเดีย SF Cinema และ #SFcinema

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *