การศึกษา-ไอที

ม.รังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือ AEG

               สำนักงานนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือ Ambassador Education Group (AEG) ได้แก่ โรงเรียนนานาชาติยูนิตี้ คอนคอร์ด โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส โรงเรียนนานาชาติบริติช คอนคอร์แดนซ์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ราชพฤกษ์ และโรงเรียนสอนภาษาเชียงใหม่ เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้ เป็นโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ ในการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ความร่วมมือด้านการทุนศึกษา และแลกเปลี่ยนหารือข้อมูลทางการศึกษาระหว่างกัน ณ ห้องประชุม 1-801 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *