การศึกษา-ไอที

ม.วลัยลักษณ์ ขึ้นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ 2 ปีซ้อน และขยับเป็นอันดับที่ 8 ของประเทศ อันดับที่ 116 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2021

 UI GreenMetric World University Ranking ได้ประกาศการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2021 จากจำนวน 959 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมทั่วโลก เมื่อเร็วๆนี้

 ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ 2 ปีซ้อน และขยับมาเป็นอันดับที่ 8 ของประเทศ และอันดับที่ 116 ของโลก ด้วยคะแนนรวม 7,700 คะแนน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 2020 ที่ได้รับการจัดอันดับที่ 16 ของประเทศ และ 219 ของโลก คะแนนรวม 6,650 คะแนน

จะเห็นได้ว่า ทั้งอันดับของประเทศที่ขยับเลื่อนดีขึ้น 8 อันดับ อันดับของโลกขยับเลื่อนดีขึ้น 103 อันดับ คะแนนรวมเพิ่มขึ้นถึง 1,050 คะแนน มีคะแนนเพิ่มขึ้นในทุกหมวดจากทั้งหมด 6 หมวด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *