การศึกษา-ไอที

มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือ 23 สถานศึกษา

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 รศ.ดร สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 23 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาด้านวิชาการ บุคลากร และนักศึกษา โดยมีตัวแทนจากสถานศึกษา 12 สถานศึกษาลงนามความร่วมมือผ่าน ZOOM Meeting

รศ.ดร สมหมาย ผิวสอาด เผยว่า ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา และสถานศึกษาเอกชน กับ มทร.ธัญบุรี เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทางด้านวิชาการ บุคลากรและนักศึกษา ทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะสนับสนุนในการให้บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ร่วมมือกันพัฒนาบุคลากรระบบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสมรรถนะทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติ ความรู้ความเหมาะสมกับสาขาวิชา ได้มีโอกาสสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน มทร.ธัญบุรี บันทึกข้อตกลงการลงนามกำหนดระยะเวลา 4 ปี โดยในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ทาง มทร.ธัญบุรี ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ สถานศึกษาเดิมที่เคยลงนามไว้แต่ครบอายุสัญญา ผ่าน ZOOM Meeting ต่อไป

สำหรับ 12 สถานศึกษาที่ร่วมลงนามผ่านระบบ Zoom ในครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชกุล ร.ร.เซนต์เทเรซา ร.ร.เซนต์หลุยส์ศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  ร.ร.มัธยมวัดหนองเขม ร.ร.เซนต์โยเซฟแม่ระมาด ร.ร.ปากพนัง วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ร.ร.หนองกี่พิทยาคม ร.ร.บึงสามพันวิทยาคม ร.ร.ศรัทธาสมุทร และ ร.ร.สงวนหญิง ขณะนี้ทาง มทร.ธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในปริญญาตรี วุฒิ ม.6 /กศน.สายสามัญ ปวช./ปวส.ทาง www.oreg.rmutt.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2549-3613-5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *