Sunday, June 16, 2024
Latest:
การศึกษา-ไอที

ได้แล้ว! 5ทีมแชมป์ U2T แฮกกะธอน ตัวแทนภาคใต้ตอนบนร่วมแข่งขันระดับประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม U2T Hackkathon 2021 เพื่อเฟ้นหา 5 สุดยอดโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลภาคใต้ตอนบน โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 22 ทีม ที่ห้องประชุมศรีธรรมราช อาคารสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง กล่าวว่า กิจกรรม U2T แฮกกาธอน 2021เป็นกิจกรรมภายใต้   “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม แบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” เพื่อพัฒนาทักษะแก่ผู้ดำเนินงานภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลให้สามารถเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ และระดมความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ที่มีโจทย์ หรือความต้องการในพื้นที่เป็นศูนย์กลาง และพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม ภายใต้โจทย์แนวทางแก้ปัญหาขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก  ในประเด็นการพัฒนา 4 ด้าน คือ เศรษฐกิจสร้างสรรค์  เทคโนโลยีสารสนเทศและสุขภาพ  เศรษฐกิจหมุนเวียน ศิลปะและวัฒนธรรม

“ครั้งนี้เป็นการแข่งขันในระดับภาคใต้ตอนบน รับผิดชอบพื้นที่ทั้งหมด 241 ตำบล ร่วมกับ 15 มหาวิทยาลัย ซึ่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับหน้าที่จัดการแข่งขัน มีทีมสมัครเข้าร่วมโครงการ 64 ทีม และได้คัดเลือกเหลือ 22 ทีมในครั้งนี้ เพื่อแข่งขันเฟ้นหาสุดยอด 5 ทีม ได้แข่งในระดับประเทศ ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจาก รัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ต่อไป” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ กล่าว

สำหรับ ผลการแข่งขันปรากฎว่า 5 ทีม ที่ได้รับการคัดเลือกไปแข่งขันต่อในระดับประเทศมีดังนี้ 1. ทีม Happy Guava ตำบลป่าระกำ อ.ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  2. ทีมอาบอรุณ ตำบลห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จังหวัดกระบี่ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3.ทีม The seeker ตำบลนาเคียน อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  4. ทีมตลิ่งงาม ตำบลตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และ 5.ทีม Supra Coconut ตำบลลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *