ประชาสัมพันธ์

PTTGC International (Netherlands) B.V. บริษัทย่อยของ GC ประกาศเข้าซื้อกิจการใน allnex ผู้นำในธุรกิจ Coating Resins ระดับโลก

  • การเข้าซื้อกิจการ allnex  เป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ GC ในการเป็น “เคมี…ที่เข้าถึงทุกความสุข” และเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของ GC ควบคู่กับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและธุรกิจอย่างยั่งยืน
  • GC สามารถช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับ allnex ในธุรกิจผลิตภัณฑ์เรซินชนิดพิเศษ เพื่อใช้ในการผลิตสารเคลือบอุตสาหกรรม  (Coating Resins) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
  • GC และ allnex มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยการลงทุนในนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

PTTGC International (Netherlands) B.V. (“GC Inter B.V.”) บริษัทย่อย ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“GC”) ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายกิจการ Allnex Holding GmbH (“allnex”) กับ  Allnex Holdings S.à.r.l and Allnex S.à.r.l, (“ผู้ขาย”) ซึ่งเป็นกองทุนภายใต้การบริหารของ Advent International (“Advent”) 

Large container ship at sea – Aerial image

การลงนามสัญญาในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญของ GC Group ในการปรับ Portfolio เพื่อเพิ่มความหลากหลายของเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ และสร้างความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์ รวมถึงผสานนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย GC จะยังคงบทบาทในการเป็นพันธมิตรด้านกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อพัฒนาตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ allnex และขยายไปยังตลาดเกิดใหม่ผ่านการลงทุนในอนาคต

ในฐานะผู้นำระดับโลกในธุรกิจผลิตภัณฑ์ Coating Resins allnex ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มสารเคลือบและสารเติมแต่งสำหรับใช้กับวัสดุทุกประเภท เช่น ไม้ เหล็ก พลาสติก เป็นต้น รวมถึงเป็นผู้นำในการนำเสนอโซลูชั่นการพัฒนาแอพพลิเคชันการเคลือบต่างๆ  allnex มีรายได้ประมาณ 2,000 ล้านยูโร หรือ 74,167.2 ล้านบาท (ที่อัตราแลกเปลี่ยน 37.08 บาท ต่อ 1 ยูโร) โดยมี EBITDA Margin อยู่ที่ 17 – 19% นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายโรงงานการผลิตที่ทันสมัย 33 แห่งใน 18 ประเทศ ศูนย์การวิจัยและเทคโนโลยีอีก 23 แห่ง มีพนักงานประมาณ 4,000 คนทั่วโลก ในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน allnex จึงเป็นผู้นำกว่า 70 ปี ในการผลิตและพัฒนานวัตกรรม Coating Resin สามารถใช้กับเทคโนโลยีการเคลือบที่หลากหลายและครอบคลุมการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ เหล็ก ยานยนต์ และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า “ภายใต้วิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต และตามเป้าหมายกลยุทธ์เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตด้วยกลยุทธ์ Step Out ด้วยการลงทุนอย่างต่อเนื่องในธุรกิจที่มีมูลค่าสูงและการแสวงหาโอกาสเพื่อสร้างการเติบโตในต่างประเทศ และกลยุทธ์ Step Up ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนด้วยการสร้างสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) GC มีความยินดีที่จะประกาศการขยายการลงทุนใน allnex ผู้นำอันดับหนึ่งของโลก ในอุตสาหกรรม Coating Resins  ที่โดดเด่นด้วยผลิตภัณฑ์ ประวัติความเป็นมา และพันธสัญญา เพื่อเสริมสร้างสถานะที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในระดับนานาชาติ”  

Close-up of the accelerator handle with silver metallic. automatic transmission gear of car , car interior

โดย allnex มีผลกำไรที่แข็งแกร่ง และยังเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังมีการวางกลยุทธ์ในการเจริญเติบโต 3 ด้านอย่างชัดเจน ได้แก่ ความเป็นผู้นำในตลาด Coating Resins คุณภาพสูง มุ่งแสวงหาการเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดใหม่ๆ และมุ่งมั่นพัฒนาสารเคลือบที่ตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อม เราพร้อมที่จะทำงานร่วมกับทีมงาน allnex เพื่อขับเคลื่อนการเติบโต เสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และสร้างคุณค่าให้กับสังคมร่วมกัน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนชุมชนและสิ่งแวดล้อม”    

มร. มิเกล แมนทัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Allnex Holding GmbH หรือ allnex กล่าวว่า “เราภูมิใจในความสำเร็จของการสร้าง allnex ให้เป็นผู้เล่นระดับโลก (Global Player) และพร้อมที่จะทำงานร่วมกับ GC เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและเติบโตไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ด้วยทรัพยากร เครือข่ายในอุตสาหกรรม และความชำนาญการในตลาดทวีปเอเชียแปซิฟิกของ GC จะช่วยให้เราสามารถลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ และขยายรากฐานความแข็งแกร่งสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้เป็นอย่างดี” 

มร. โรนัลด์ อาลยส์ กรรมการผู้จัดการ และประธานฝ่าย Global Chemicals and Materials Practice บริษัท Advent International กล่าวว่า “ในฐานะผู้บริหารกองทุนที่มีประสบการณ์สูงสำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ระดับโลก Advent ได้สนับสนุนการดำเนินงานของ allnex ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ในการปรับโฉมองค์กรสู่การเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของโลก ด้านการผลิต Coating Resins ทำให้ allnex เติบโตด้วยจำนวนพนักงาน โรงงานการผลิต ศูนย์วิจัยและพัฒนา รวมถึงลูกค้าที่มีมากขึ้นกว่า 2 เท่า และการเข้ามาของ GC ทำให้เราได้พบกับพันธมิตรที่เหมาะสมที่สุดในการสนับสนุนการเติบโตก้าวใหม่ของ allnex และสืบทอดเรื่องราวความสำเร็จนี้ต่อไป”   

การขายกิจการ allnex ให้กับ GC Inter B.V. คาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 หลังจากได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

เกี่ยวกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 เพื่อก้าวขึ้นเป็นแกนนำธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่มปตท. GC ก่อตั้งมาจากการควบรวมบริษัทชั้นนำของประเทศไทยหลายบริษัท เริ่มต้นตั้งแต่การจัดตั้งบริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NPC) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2527 เป็นต้นมา ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์รวมประมาณ 11.65 ล้านตันต่อปี และกำลังการกลั่นน้ำมันดิบและคอนเดนเสทรวม 280,000 บาร์เรลต่อวัน โดยจัดแบ่งธุรกิจหลักเป็น 8 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสาธารณูปการ กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล และกลุ่มธุรกิจ Performance Materials & Chemicals นับเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นบริษัทชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งขนาดและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

www.pttgcgroup.com 

เกี่ยวกับ บริษัท Allnex Holding GmbH หรือ allnex

บริษัท Allnex Holding GmbH หรือ allnex เป็นผู้นำระดับโลกด้าน Coating Resins สำหรับอุตสาหกรรม โดยผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มสารเคลือบวัสดุและสารเติมแต่งในโพลิเมอร์ ซึ่งรวมถึง พาวเดอร์ โคทติ้งเรซิน (Powder Coating Resin), เอนเนอร์ยี่ คิวเรเบิ้ล เรซิน (Energy Curable Resin) ครอสลิงค์กิ้ง เรซิน (Crosslinking Resin) และสารเติมแต่งสำหรับใช้บนพื้นผิว รวมถึงสารตั้งต้นต่างๆ เช่น ไม้ เหล็ก พลาสติก เป็นต้น นอกจากนี้ allnex ยังเป็นผู้นำในธุรกิจสารเคลือบที่บุกเบิกนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนมามากกว่า 70 ปี  ปัจจุบัน allnex มีเครือข่ายโรงงานการผลิตที่ทันสมัย 33 แห่ง ศูนย์การวิจัยและเทคโนโลยี 23 แห่ง และมีพนักงานรวมกว่า 4,000 คนทั่วโลก

www.allnex.com

เกี่ยวกับ บริษัท Advent International Corporation หรือ Advent

Advent International Corporation หรือ Advent คือ กลุ่มนักลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) ที่ใหญ่ที่สุดและมีประสบการณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 2527 มีการลงทุนซื้อขายสินทรัพย์นอกตลาดกว่า 375 รายการใน 42 ประเทศ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 Advent มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการรวมกว่า 62,000ล้านยูโร (คิดเป็น 76,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และมีสำนักงาน 14 แห่ง ใน 11 ประเทศ พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพด้านการลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์กว่า 240 คน ในอเมริกาเหนือ ยุโรป ลาตินอเมริกา และเอเชีย บริษัทฯ มุ่งเน้นการลงทุนใน 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจและบริการด้านการเงิน ธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจเคมีภัณฑ์และอุตสาหกรรม ธุรกิจค้าปลีก ผู้บริโภค และการพักผ่อน และธุรกิจเทคโนโลยี

Advent ได้ลงทุนในบริษัทอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์กว่า 30 แห่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา อาทิ Röhm หนึ่งในผู้นำระดับโลกในด้านเมทิลเมทาคริเลต allnex ผู้นำระดับโลกด้าน Coating Resins สำหรับอุตสาหกรรม และ Oxea ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายออกโซแอลกอฮอล์และอนุพันธ์ออกโซ นอกจากนี้ Advent ยังลงทุนในบริษัท อาทิ VIAKEM ผู้นำด้านการผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นปลาย และ GTM ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ในลาตินอเมริกา

กว่า 35 ปีของการลงทุนในธุรกิจนานาชาติ Advent จะยังคงมุ่งมั่นทำงานร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อสร้างรายได้ ผลกำไร และการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับบริษัทที่เข้าไปลงทุน

www.adventinternational.de

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *