Day: 22/05/2023

ประชาสัมพันธ์

แฝกมหัศจรรย์สร้างความสุขและชีวิตใหม่สู่ 2 ชุมชนตอนเหนือของไทย

เมื่อนึกถึง “หญ้าแฝก” เราจะนึกถึงหญ้าที่ช่วยบำรุงดิน หญ้าที่ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ไม่ว่าคำตอบไหนก็เป็นคำตอบที่ถูกต้อง แต่ใครจะรู้ว่า “หญ้าแฝก” มีความมหัศจรรย์และมีความหมายยิ่งกว่านั้น …พบเรื่องราวความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝกผ่าน 2 ชุมชนในภาคเหนือตอนบนที่ตั้งใจสืบสานงานหญ้าแฝกให้อยู่คู่พื้นดินไทยต่อไปเพราะหญ้าแฝกได้สร้างความสุข สร้างรายได้ และสร้างชีวิตใหม่ให้แก่ในชุมชนของพวกเขา…เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ติดตามได้ที่ “ความสุขของแผ่นดิน” คลิ๊กดูเลย หากใครสนใจอยากศึกษาการปลูกหญ้าแฝกติดต่อได้ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน นางเทียมตา ปาลี อ.สันกำแพง

Read More