Sunday, June 16, 2024
Latest:
ประชาสัมพันธ์

อพท. -ม.มหิดล เชิญร่วมรับฟังกรณีศึกษาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสีเขียว

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยนานาชาติ) เตรียมเปิดเวทีเสวนา “เปิดมุมมองการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”กรณีศึกษา:ประเทศสิงคโปร์และสวิสเซอร์แลนด์ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกภาคส่วนเข้าร่วมรับฟังเสวนาในครั้งนี้ผ่านระบบ Zoom Meeting 

สำหรับการเสวนาครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญร่วมบรรยายใน 2 ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ประเด็นที่ 1 Singapore green plan 2030 and Sustainable Tourism Policy to Implementation โดย Dr. Eunice Tan  ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากสิงคโปร์  และประเด็นที่ 2 คือ Swisstainability in Tourism โดย Dr. Juerg Stettler ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้สนใจร่วมรับฟังเสวนาสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ที่ https://us02web.zoom.us/j/9686343812

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *