การศึกษา-ไอที

สำนักนานาชาติ ม.รังสิต จัดกิจกรรม RSU BUDDY TRAINING 2024

          สำนักนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม RSU BUDDY TRAINING 2024 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ RSU BUDDY 2024 ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 16.30-18.30 น. ณ ห้อง 7-100 ชั้น 1 อาคารหอสมุด (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยรังสิต ภายในงานพบกับการบรรยายหัวข้อ How to be best buddy of RSU โดย อาจารย์วรพล มหาแก้ว รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้า สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/RANGSITIO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *