กีฬา

BG จัดงานแถลงข่าว “BBG Princess Cup 2021” ชิงถ้วยพระราชทานฯพร้อมเปิดตัวมาสคอต “BBG Unicorn”

สโมสรกีฬาบีบีจี (BBG : Bounce Be Good) จัดงานแถลงข่าวเพื่อเผยถึงความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬา “BBG Princess Cup 2021” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปี 2564 โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 25 มกราคม 2564 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 1-3

โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จะเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “BBG Princess Cup 2021” ในวันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 1-3

งานแถลงข่าวครั้งนี้ นำโดย คุณเอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานสโมสรกีฬาบีบีจี เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว พร้อมด้วย คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, คุณณัฐวุฒิ เรืองเวส ว่าที่นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย, คุณณัฐภัสสร สุนทรฐนะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, คุณภาวินี สุมลตรี รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชนและ คุณพงศธร ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ.พี.ทอยส์ แกลเลอรี่ จำกัด ร่วมเผยถึงการมีส่วนร่วมในการรังสรรค์มาสคอต BBG Unicorn ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจและพลังให้แก่เยาวชนไทยในการแข่งขันครั้งนี้

คุณเอกภพ เดชเกรียงไกรสร เผยถึงความก้าวหน้าของสโมสรกีฬาบีบีจี และความพร้อมในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ว่า “สโมสรกีฬาบีบีจี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2558 ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่มีสายพระเนตรอันยาวไกล และทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านกีฬา
ปัจจุบันสโมสรกีฬาบีบีจี มีประเภทกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน และฟุตบอล มีเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมในโครงการแล้วจำนวน 662 คน โดยในปีนี้ได้ขยายพื้นที่การฝึกอบรม จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 6 แห่ง และหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน จำนวน 1 แห่ง ในปีนี้ได้ขยายพื้นที่การฝึกอบรม เพิ่ม 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จังหวัดระยอง (สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน) 1 แห่ง และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง (สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน) 1 แห่ง รวม เป็นจํานวน 10 แห่งทั่วประเทศ

นอกจากนี้ยังมีแผนการขยายพื้นที่การฝึกอบรม เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาจากพื้นที่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีแผนขยายไปยังศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย โดยผมได้เห็นความก้าวหน้าของสโมสรที่สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผ่านกีฬาได้สำเร็จเป็นรูปธรรม ซึ่งขณะนี้เรามีนักกีฬาแบดมินตัน อันดับที่ 33 ของประเทศไทย สิ่งนี้ทำให้เห็นว่าสโมสร BBG เดินหน้าสู่การพัฒนานักกีฬามืออาชีพ
งานแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา “BBG Princess Cup 2021” ครั้งนี้ จึงอยากเชิญชวนเด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่รักกีฬา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันและร่วมเข้าชมงาน โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2564 นี้”

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับสโมสรกีฬาบีบีจี ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิด ให้ได้ค้นพบตัวเองด้วยการใช้กีฬามาพัฒนาศักยภาพ สร้างชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการคืนเยาวชนกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมอย่างมีคุณค่า
ทางสมาคมฯ เห็นความสำคัญและได้ให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ เพราะกีฬาแบดมินตันสอนให้เยาวชน มีวินัย เข้มแข็ง อดทน รู้จักการแพ้ชนะ และรู้จักตั้งเป้าหมาย ทำให้เยาวชนที่เคยกระทำผิดได้มีการเรียนรู้ ปรับทัศนคติและพฤติกรรมไปสู่เส้นทางที่ดีขึ้น ในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม”

คุณณัฐวุฒิ เรืองเวส ว่าที่นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กีฬาสร้างคุณประโยชน์ให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะรายการนี้มีพลังของชื่อรายการ BBG Princess Cup นั้น จึงดึงดูดทุกภาคส่วนมาร่วมมือกัน ทางสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยจึงมีความยินดีที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ และพร้อมยกระดับมาตรฐานการแข่งขันครั้งนี้เทียบเท่ากับนานาชาติ โดยปีที่ผ่านมา มีผู้สนใจ1,555 คน และปีนี้คงจะได้รับการตอบรับเพิ่มมากขึ้น และจะประสบความสำเร็จดั่งที่ตั้งใจครับ”
ด้าน คุณณัฐภัสสร สุนทรฐนะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณสโมสรกีฬาบีบีจีเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความสำคัญกับเด็กๆ ซึ่งเป็นเด็กวัยรุ่นที่ก้าวพลาด ให้หันมาทำกิจกรรมที่เขาชอบ โดยเฉพาะด้านการกีฬาที่ช่วยบ่มเพาะให้พวกเขาเรียนรู้ระเบียบวินัย การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เรียนรู้การทำงานเป็นทีม เรียนรู้การวางแผน ซึ่งทักษะเหล่านี้จะช่วยปลูกฝังให้เขากลับตัวกลับใจเป็นคนดีของสังคมค่ะ
คุณภาวินี สุมลตรี รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า “ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสโมสรกีฬาบีบีจี ที่มอบโอกาสให้เด็กที่ขาดโอกาสทางสังคมที่อยู่ในการดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านการกีฬา เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยน้องๆ ที่มีโอกาสเข้าร่วมกับโครงการนี้ก็มีความตั้งใจและขยันฝึกซ้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพ และล่าสุดทางสโมสรฯ ได้ขยายโอกาสให้น้องๆ โดยเปิดโครงการบีบีจีที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จึงถือว่าโครงการนี้มีความสำคัญและช่วยให้น้องๆ มีความภาคภูมิใจในตนเอง และต่อยอดอาชีพได้ต่อไปในอนาคตค่ะ”

ภายในงานยังได้มีการเปิดตัว มาสคอต BBG Unicorn สำหรับความพิเศษในปีนี้ ทางสโมสรฯ ได้ร่วมกับ J.P.TOYS ผลิตมาสคอตประจำสโมสรฯ เป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ โดยมี คุณพงศธร ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ.พี.ทอยส์แกลเลอรี่ จำกัด ให้ข้อมูลว่า “ทาง J.P. TOYS รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติในการได้ร่วมงานกับบีบีจีในครั้งนี้ BBG Unicorn ออกแบบโดย Mr. ALAN นักออกแบบของเล่นระดับโลกจากแบรนด์ Fool Paradise รูปแบบการให้สีผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งและความอ่อนโยน ภายใต้สีสันที่บ่งบอกถึงความหมายต่างๆ นั่นคือสีส้มที่ตัวยูนิคอร์น แสดงถึงความอ่อนโยน และการไล่เฉดสีของเปลวไฟบริเวณแผงคอส่งถึงความเข้มแข็ง กล้าหาญ บริเวณจมูกและกลางอกเป็นรูปหัวใจ สื่อถึงความรักที่เมื่อยูนิคอร์นแสดงความรักจะเอาจมูกมาถูกับสิ่งที่ตนรัก เขายูนิคอร์นแสดงถึงการเกิดใหม่ที่เมื่อเขายูนิคอร์นไปสัมผัสกับสิ่งใด สิ่งนั้นก็จะฟื้นกลับคืนมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง นอกจากนี้ท่าทางการยกขาก้าวเดิน ยังสื่อถึงการก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน”

สำหรับพิธีเปิดการแข่งขัน BBG Princess Cup 2021 จะจัดขึ้นใน วันที่ 22 มกราคม 2564 โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาเสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิด โดยจะมีการแสดงและนิทรรศการ อาทิ การแสดงเปิดสนาม ศิลปิน โต้ง Twopee, การแข่งแมทช์ เปิดสนาม แบดมินตัน, งานนิทรรศการ Exhibition BBG UNICORN จากการออกแบบของ Alan เป็นผู้ออกแบบสินค้า แบรนด์ Fool paradise (ผ่าน J.P. TOY), BBG New collection “I’m Unicorn” และการออกร้านของสปอนเซอร์ และสินค้ากีฬา

ผู้สนใจสามารถติดตามตารางการแข่งขัน BBG Princess Cup 2021 ได้ทาง www.facebook.com/bbgprincesscup สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/bbgprincesscup สำหรับสื่อมวลชนหรือหน่วยงานที่สนใจ สามารถติดต่อกับทางสโมสรได้โดยตรง ผ่านช่องทางติดตามข่าวสารของ BBG Club (สโมสรกีฬาบีบีจี) www.facebook.com/BBGClub

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *