การเงิน-การธนาคาร

สถาบันจีน-ไทย ม.รังสิต จัดสัมมนาเรื่อง “โอกาส การค้า และการลงทุนของบริษัทจีนในไทย”

          สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนา เรื่อง “โอกาส การค้า และการลงทุนของบริษัทจีนในไทย” ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. – 15.00 น. ณ ห้อง 1-301  อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และผู้อำนวยการ สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ ยังมีการสัมมนาวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากคุณวรรณา  ลอลือเลิศ ประธานกรรมการบริหาร นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง และ MR.Zhang  Jiasi  – Executive Director  บริษัท COFCO Biochemical (Thailand) และเจ้าหน้าที่ฝ่าย HR จากบริษัทชั้นนำ ร่วมประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน  

          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2997-2200 ต่อ 6515

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *