ประชาสัมพันธ์

ม.รังสิต จัดเวิร์กชอปแฟชั่นดีไซน์ ฟรี!! สำหรับน้องๆ ม.ปลาย ปวช. ปวส.

          วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ชวนน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. เข้าร่วมกิจกรรม So- Real 2024 เรียนรู้วิธีการเรียน การคิดงานแฟชั่นดีไซน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยน้อง ๆ จะได้ทดลองสร้างผลงานแฟชั่นจากคอลลาจสู่หุ่นตัวเล็ก นำเสนอผลงานการออกแบบ และเปิดโอกาสสัมภาษณ์ยื่นพอร์ตสำหรับผู้ต้องการสมัครทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรีสาขาแฟชั่นดีไซน์ กิจกรรมจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 9:00 – 16:00 น. ณ วิทยาลัยการออกแบบ (อาคาร 8) มหาวิทยาลัยรังสิต สำหรับผู้สนใจเรียนสามารถสอบถามรายละเอียด Line : @collegeofdesignrsu โทร. 02-791-6000 ต่อ 3631, 3634

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *