การศึกษา-ไอที

ม.รังสิต จับมือ TAOHUAJIANG เร่งพัฒนาเทคโนโลยีแปรรูปไผ่สนับสนุนงานออกแบบสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง ในประเทศไทย

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบันไผ่กู้ชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมลงนามความร่วมมือ กับบริษัท TAOHUAJIANG ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของไผ่ พิธีลงนามครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีกิตติคุณผู้ก่อตั้ง ดร.อภิระมณ อุไรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต และวิสาหกิจ พร้อมทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิต และผู้แทน Mrs. Xue Lei และ Mr. Peng Jian จากบริษัท TAOHUAJIANG ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต กับ บริษัท TAOHUAJIANG ภายใต้การลงทุนร่วมกันบริษัท อาร์ที แบมบู จำกัด (RT BAMBOO COMPANY LIMITED) มุ่งผลักดันงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปไผ่มาใช้ในงานด้านสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง การผลิตสินค้าเครื่องใช้ต่างๆ การปลูกไผ่แก่เกษตรกรไทย การเพิ่มศักยภาพการแปรรูปไผ่เชิงอุตสาหกรรม รวมถึงแนวทางการศึกษา งานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อต่อยอดในภาคธุรกิจที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยต่อไป ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 – 301 มหาวิทยาลัยรังสิต 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *