การศึกษา-ไอที

คณะพยาบาลฯ ม.รังสิต จับมือ กรมการแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล” โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์ ผู้อำนวยการกองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน โดย ผศ.ดร.อำภาพร นามวงศ์พรหม คณบดีบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมคณาจารย์ให้การต้อนรับ ณ อาคารศาลากวนอิม มหาวิทยาลัยรังสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *