การศึกษา-ไอที

ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ ม.รังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก ม.นากามูระ ประเทศญี่ปุ่น

          ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยนากามูระ จังหวัดฟุโกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมให้การต้อนรับ ในการเดินทางมาหารือความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างกัน ณ ห้องประชุม อาคาร Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *