การศึกษา-ไอที

สจล.เชิญชวนผู้สนใจสมัคร หลักสูตรระยะสั้น“เทคโนโลยีมิกซ์เสียง 360 องศา Dolby Atmos  Pro Tools Mixing Course”วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

 วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกำหนดจัดงานอบรมหลักสูตรระยะสั้น  “เทคโนโลยีมิกซ์เสียง360 องศา Dolby Atmos Pro Tools Mixing Course”ให้กับบุคคลที่สนใจสมัครเรียน สอนโดย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Dolby Atmos Mixing อันดับ 1 ของประเทศไทย ได้แก่ อ.บอย อินคา (วรวิทย์ พิกุลทอง), อ.ติ๊ด (โสฬส ปุณกะบุตร), อ.หนี่ง (เกรียงไกร กุศลจริยากูล) เรียนทั้งหมด 4 วัน  ตั้งแต่เวลา10.00 – 17.00 น. ณ ห้อง Immersive Sound Lab เรียนจบได้ประกาศนียบัตรรับรองจากวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต  (IMSE) สจล. เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้  – 25 กุมภาพันธ์ 2567 โดยผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนได้ที่  https://forms.gle/pRLCNFsVGJGYCthz6

โดยหลักสูตรนี้ จะเป็นการเผยแพร่เทคโนโลยีใหม่ อีกทั้งประโยชน์กับองค์กรในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการมิกซ์เสียงในระบบ Dolby Atmosให้เท่าทันต่อโลกยุคปัจจุบัน ตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้ในงานต่างๆ ขององค์กร  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-329-8197

หรือ ไลน์ https://line.me/ti/g2/XGiBOBqa6yvtISgvNEltYI2-ykpXJ4gQFH09iw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *