กีฬา

ม.รังสิต จัดงานเสวนา “ซอฟต์พาวเวอร์กีฬา (มวยไทย)”

วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานเสวนา ซอฟต์พาวเวอร์กีฬา (มวยไทย) เพื่อสร้างความรู้ ต่อยอดความคิด และกำหนดทิศทางมวยไทยทั้งระบบสู่กีฬาสากลให้เป็นที่ยอมรับ และส่งเสริมอุตสาหกรรมมวยไทยอย่างสร้างสรรค์ในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธาน โดยภายในงานมีการเสวนา ภายใต้ประเด็น ซอฟต์พาวเวอร์กีฬา (มวยไทย) “นำพัฒนามวยไทยรากเหง้าสู่ระดับโลก และเครื่องมือสำคัญในการผลักดันสู่เศรษฐกิจไทย” โดยมีวิทยากรในแวดวงกีฬามวยร่วมเสวนา อาทิ ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา พล.อ.สุชาติ แดงประไพ ประธานที่ปรึกษา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬา กองทัพบก (มวยไทยลุมพินี) คุณชาตรี ศิษย์ยอดธง ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ONE Championship ดร.เกรียงศักดิ์ มั่นมะโนธรรมมะ นายกสมาคมกีฬามวยไทย (คีตะมวยไทย) คุณชินวุธ ศิริสัมพันธ์ : นายกสมาคมครูมวยไทย คุณนพรัตน์ พุทธรัตนมณี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตและการตลาด บริษัท ไทยไฟท์ จำกัด และดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ฟ้าลั่น กระสังข์ ณ ห้อง 6-200 อาคาร Student Center (อาคาร 6) ม.รังสิต

ผศ.ดร.สุริยะใส กตะศิลา คณบดีวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเกี่ยวกับการจัดงานครั้งนี้ว่า Soft Power เป็นอำนาจในการโน้มน้าวผู้คนที่มีวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน โดยมีสิ่งสำคัญ 2 ประการคือ การสร้างให้เกิดคุณค่า และต้องมีความต่อเนื่อง อันเป็นปัจจัยสำคัญให้ Soft Power หรืออำนาจเชิงวัฒนธรรม นำไปสู่การสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจ โดยมวยไทยในฐานะที่เป็นศิลปวัฒนธรรมด้านการกีฬาของชาติที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยทางด้านการต่อสู้ป้องกันตัว อันเกิดขึ้นจากวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย ท่าทางการต่อสู้ป้องกันตัวที่ถูกคิดค้น กลายเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ทั้งยังเป็นทุนทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ที่ผ่านมากีฬามวยไทยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมาก อย่างไรก็ตาม มิติทางด้านกีฬาของมวยไทยยังคงเผชิญปัญหาและข้อท้าทายในการดำเนินงานหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวไปสู่การเป็น Soft Power ด้านกีฬา

“ในวาระครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนักคิด ผลิตผู้นำด้านกีฬามวยไทยสู่การเป็น Soft Power จึงได้ร่วมจัดเวทีเสวนาดังกล่าวขึ้น เพื่อที่จะได้นำความรู้จากวิทยากรมากประสบการณ์มาต่อยอดความคิดและกำหนดทิศทางมวยไทยทั้งระบบสู่กีฬาสากลให้เป็นที่ยอมรับ และส่งเสริมอุตสาหกรรมมวยไทยอย่างสร้างสรรค์ในอนาคตต่อไป” คณบดีวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต กล่าวเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *