การศึกษา-ไอที

ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก CLEC ประเทศจีน

          สาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ (CLEC) ประเทศจีน ในการเดินทางเยี่ยมเยือนสาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ และห้องเรียนดนตรีจีน มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้เกียรติเป็นประธานในการต้อนรับ ณ ห้องประชุม 6-513 อาคาร student center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *