Saturday, June 15, 2024
Latest:
การศึกษา-ไอที

เวทีเสวนา “การพัฒนาขนส่งมวลชนระบบรอง ชุมชนหลักหก สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง”

          ศูนย์พัฒนาหลักหก มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สภาองค์กรของผู้บริโภค เปิดเวทีเสวนา “รับฟังความเห็นเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือการพัฒนาขนส่งระบบรอง ชุมชนหลักหก สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง” โดย ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธาน ร่วมด้วยคุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค โดยมีผู้แทนหลายจากหน่วยงานและผู้แทนชุมชนเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1-801 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *