CSR

“ซัมซุงประกันชีวิต” จับมือ “มูลนิธิรักษ์ไทย” มอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่สำนักอนามัย กทม.

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 “บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” โดยมีคุณดาลัด นุตพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การตลาดและสื่อสารองค์กร ร่วมกับ “มูลนิธิรักษ์ไทย” โดยมีคุณภูมิใจ ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งทุน เป็นตัวแทนร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วย เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) จำนวน 3 เครื่อง เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟราเรด จำนวน 6 เครื่อง หุ่นฝึกการตรวจภายใน จำนวน 1 ชุด และเต้านมจำลองสำหรับฝึกตรวจเต้านมด้วยตนเอง จำนวน 24 ชุด โดยมี แพทย์หญิงป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายแพทย์ธนัช พจน์พิศุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ กรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนในการรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ครั้งนี้

กิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Mobile Clinic for Women Health in Bangkok” ที่มีจุดประสงค์ในการสร้างเสริมสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์แก่ผู้หญิง ตลอดจนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก (HPV) และมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการหลักที่ทาง “ซัมซุงประกันชีวิต” และ “มูลนิธิรักษ์ไทย” ร่วมกันพัฒนาและให้ความสำคัญมาโดยตลอด

นอกจากนี้ทางโครงการมีความห่วงใยประชาชนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จึงได้สนับสนุนเครื่อง AED ให้กับทางสำนักอนามัย เพื่อใช้ในกระบวนการ Local Quarantine ผู้ติดเชื้อ Covid-19 ซึ่งเป็นอุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้นที่สำคัญ ตลอดจนสนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟราเรด ที่ช่วยคัดกรอง ควบคุม และป้องกัน เชื้อไวรัส Covid-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *