ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลรวมใจรักษ์  @สุขุมวิท 62 เปิดให้บริการศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ

โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62 เปิดศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ  (Gastro-Intestinal and Liver Center)  ภายใต้แนวคิด All A-Round Medical  รองรับผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น มุ่งให้บริการครอบคลุมทุกด้านในการดูแลรักษา จัดทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ให้บริการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด และให้การรักษาที่ถูกต้อง ด้วยเครื่องมือแพทย์ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย

นพ.สุนทร ศรีทา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ กล่าวว่า “ระบบทางเดินอาหารและตับ มีความสำคัญต่อการสร้างคุณภาพชีวิตอย่างมาก โดยพบว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคกรดไหลย้อน โรคมะเร็งในกระเพาะอาหารและลำไส้, โรคมะเร็งตับ และ ผู้ป่วยภาวะตับอักเสบ เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตแบบคนรุ่นใหม่ ที่ขาดความเอาใจใส่ดูแลสุขภาพและอาหารการกิน โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ จึงได้เปิดให้บริการศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ  (Gastro-Intestinal and Liver Center)  ภายใต้แนวคิด All A-Round Medical เพื่อให้บริการอย่างครบวงจร ทั้งนี้ เป็นการตอกย้ำในความเป็น โรงพยาบาลแนวคิดใหม่ ของการดูแลสุขภาพ

โรงพยาบาลรวมใจรักษ์  มีศักยภาพในการดูแลคนไข้ทุกประเภทอย่างครบถ้วน โดยมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ในระยะแรกที่เปิดให้บริการ เริ่มจาก 3-4 ศูนย์ คือ ศูนย์โรคหัวใจครบวงจร, ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน, ศูนย์ตรวจสุขภาพ และ ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องขนาดเล็ก ซึ่งได้ผลตอบรับดีมาก จากประสบการณ์กว่า 40 ปี พบว่า คนไข้ที่มาโรงพยาบาล จะมีอาการเป็นไข้ ตามด้วย อาการปวดท้อง ท้องเสีย โรคกระเพาะ ซึ่งจะรักษาตามอาการ แต่ในปัจจุบัน เทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้วินิจฉัยสาเหตุของโรคระบบทางเดินอาหาร รวมไปถึง ตับ ตับอ่อน และ ถุงน้ำดี ที่มีความสืบเนื่องกัน จึงเป็นเหตุผลให้ โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ เปิดศูนย์ ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ  (Gastro-Intestinal and Liver Center)  ซึ่งมี ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ระดับอาจารย์แพทย์ ที่เคยผ่านเคสมาแล้วนับพันราย จำนวน 6 ท่าน

ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์  เครื่องมือที่ทันสมัย อาทิ กล้องแบบแคปซูลเล็กประมาณปลายนิ้วก้อย สามารถกลืนเข้าไป เพื่อเข้าไปตรวจอวัยวะภายใน ตั้งแต่ หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไส้เล็กส่วนต้น ลําไส้ใหญ่ จนถึงทางเดินส่วนท้ายของระบบทางเดินอาหาร อีกยังสามารถส่องกล้องเข้าไปดูนิ่วในถุงน้ำดี ซึ่งส่วนนี้เป็นสิ่งที่ยาก ต้องอาศัยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ แต่โรงพยาบาลรวมใจรักษ์สามารถทำได้ และสำหรับการตรวจตับ ทางเรามีเครื่อง Liver Scan เจาะตับเพื่อตรวจชิ้นเนื้อ เมื่อมีความสงสัยในการอักเสบของตับเรื้อรัง หรือ เป็นก้อน เราก็มีศักยภาพที่ทำได้ นอกจากนี้ มีความพร้อมในด้าน “สถานที่  ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่กว้างขวาง มีห้องตรวจ 3 ห้อง และห้องส่องกล้องตรวจ คนไช้สามารถตรวจและรับการรักษาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  กล่าวได้ว่า ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ  (Gastro-Intestinal and Liver Center)  โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ มีความพร้อมครบทุกด้าน ในราคาสมเหตุสมผล สามารถเข้าถึงได้ง่าย

ทั้งนี้ ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ  (Gastro-Intestinal and Liver Center) มีเป้าที่จะพัฒนาให้มีความทันสมัย และมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เนื่องจากประเทศไทย มีจำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และอาจเป็นโรคที่เกี่ยวกับตับ ในอนาคต มีแผนที่จะเปิดให้บริการศูนย์เกี่ยวกับผู้สูงอายุ เพื่อช่วยดูแลได้อย่างครบวงจร โดยได้รับการยอมรับว่า เป็นศูนย์ โรคทางเดินอาหารและตับ  (Gastro-Intestinal and Liver Center) ที่ดีที่สุดในประเทศไทย และที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตามลำดับ

พญ.นพมาศ แก้วเขียว แพทย์อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ กล่าวว่า โรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารและมะเร็งตับ พบว่ามีผู้ป่วยค่อนข้างสูง ประมาณ 400 คนต่อวัน โดยมะเร็งทางเดินอาหารและตับติด 1 ใน 3 ของโรคมะเร็งที่พบมากสุดในทุกเพศ สิ่งที่น่ากลัว คือ ผู้ป่วยไม่ค่อยแสดงอาการในช่วงแรก สาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง คือ  พันธุกรรม ผู้ป่วยจะมียีนส์ที่ผิดปกติและมีความเสี่ยง และ พฤติกรรม ที่ก่อให้เกิดอาการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร หรือเกิดการอักเสบในส่วนอื่น โดยมีการซ่อมแซมอยู่เรื่อยๆ จนเซลล์บางเซลล์ที่ทำงานมากผิดปกติ จนพัฒนากลายเป็นเซลล์มะเร็ง การตรวจวินิจฉัยให้เร็ว จะสามารถทำการรักษาได้ผลดี หากอยู่ในภาวะที่ผ่าตัดได้ จะลดโอกาสการเสียชีวิต ทั้งนี้ การเป็นโรคมะเร็งในระยะเริ่มต้น สามารถผ่าตัดแบบส่องกล้องแบบแผลเล็กได้

สำหรับ โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62 ให้บริการทางการแพทย์ มุ่งให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานในระดับสากล ด้วยทีมแพทย์เฉพาะด้าน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ภายใต้การให้บริการที่อบอุ่นและเป็นกันเอง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและความประทับใจ โดยเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3fqXQty หรือ Facebook Fan page : โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *