การศึกษา-ไอที

มหาวิทยาลัยเมธารัถย์ ร่วมกับเครือข่ายฯ จัดงานนิทรรศการจิตรกรรม บนเส้นทางสายไหม

รองศาสตราจารย์ โจว เฟ้ย (Zhou Fei) (เสื้อขาว) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเมธารัถย์ (มหาวิทยาลัยชินวัตร) และอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และเครือข่ายมหาวิทยาลัยด้านศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศไทย ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกในการจัดงานจัดนิทศรรศการศิลปะ ไทย-จีน “One Belt and One Road Global Art Tour” ครั้งที่ 20 โดยร่วมกับ Chinese DangJian Painting Academy งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความเข้าใจระหว่าง 2 ชาติ โดยไฮไลท์ของนิทรรศการ คือ ความร่วมมือของศิลปินจีน-ไทย ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมความยาว 20 เมตร งานจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเมธารัถย์ จังหวัดปทุมธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *